Februārī notiek vietējo attīstības stratēģiju iesniegumu pieņemšana

01.02.2010.

Saskaņā ar 2008.gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai” (turpmāk – Noteikumi) 11. punktu un 13. punktu Lauku atbalsta dienests izsludina atkārtotu Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros izstrādāto vietējo attīstības stratēģiju iesniegumu pieņemšanu.


Stratēģiju iesniegumu pieņemšana notiks no 2010. gada 1. februāra līdz 2010. gada 1. martam.


Atbalsta apmērs vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai sastāda 389 656,55 latus. 


Stratēģiju iesnieguma veidlapa atrodama mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts.


Stratēģiju iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 1510. kabinetā, tālr. 67027270.


 

Pēdējās izmaiņas: 01.02.2010.