6. februārī Saunas TN Preiļu novada pensionāru pēcpusdiena „Dzīvīte, dzīvīte”

06.02.2010.

6. februārī plkst. 12.00 Saunas TN Preiļu novada pensionāru pēcpusdiena „Dzīvīte, dzīvīte”

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2010.