Kam obligāti līdz 1.aprīlim Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija

27.01.2010.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406200, fakss 65406216, e-pasts:
LRI.lietvediba@vid.gov.lvwww.vid.gov.lv


Līdz 1.aprīlim VID nodaļās gada ienākumu deklarācijas par 2009.gadu jāiesniedz personām, kuras:
• veikušas saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirdzniecību u.c.);
• guvušas ienākumus ārvalstīs;
• guvušas ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2009.gadā pārsniedza 3000 latus (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
• guvušas ienākumus, kuriem piemēro 23% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi un papildus guvuši vairāk kā 600 latus ienākumos, kuriem piemērota 15% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme (piemēram, fiziskām personām, kuras saņēmušas darba algu un papildus autoratlīdzības vairāk kā 600 latus gada laikā);
• guvušas ienākumus no īpašuma (piemēram, fiziska persona Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusi īpašuma iznomāšanas līgumu un ienākumiem piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis ar 15% likmi);
• guvušas citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.


Piemēri:
Fiziskā persona guvusi ienākumu Ls 3500 no personiskās automašīnas pārdošanas. Gūtais ienākums no personīgā īpašuma pārdošanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli nav apliekams, bet tā kā tas pārsniedz 3000 latus, deklarācija jāiesniedz.


Fiziskā persona – Latvijas Republikas iedzīvotājs (rezidents) ir guvis ienākumus ārvalstīs. Deklarācija ir jāiesniedz obligāti. Nodokļa piemaksa no ārvalstīs gūtā ienākuma ir atkarīga no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamiem atvieglojumiem (neapliekamā minimuma, atvieglojumiem par apgādājamām personām un papildus atvieglojuma).


Gada ienākumu deklarācijas veidlapa  sastāv no deklarācijas D un septiņiem tās pielikumiem. Gada ienākumu deklarāciju veidlapas paraugs ir pieejams VID mājas lapā (www.vid.gov.lv, sadaļā Iedzīvotāju ienākuma nodoklisVeidlapas un iesniegumi). Maksātājam ir jāaizpilda deklarācija un tie pielikumi, kuri uz viņu attiecas.


Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī elektroniski. Lai to izdarītu, vispirms ir jānoslēdz līgums ar VID par elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) izmantošanu. Līguma noslēgšanai jādodas uz VID nodaļu, līdzi ņemot pasi.  Pēc līguma noslēgšanas piecu  darba  dienu laikā uz norādīto e-pasta adresi no VID pienāks vēstule, kurā būs  norādīta parole EDS lietošanai.


Savukārt iedzīvotāji, kas vēlas saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, gada ienākumu deklarācijas par 2009.gadu var iesniegt trīs gadu laikā.  Šogad  var iesniegt gada deklarācijas par 2009., 2008., 2007.gadu.  Līdz 2010.gada 1.aprīlim vēl var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2006.gadu.


VID atgādina, ka nodaļās iedzīvotāju pieņemšana pirmdienās no plkst.8.30 līdz plkst.19.00, pārējās darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00.


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs, tālr.65406211


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.