Maksa par apkuri 2009. gada decembrī

18.01.2010.

Iedzīvotāji janvāra sākumā ir saņēmuši rēķinus par apkuri decembrī, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir ievērojami lielāki. Lai izprastu, kāpēc tas ir tā, jāņem vērā vairāki objektīvi iemesli.


Maksu par apkuri nosaka divi faktori: apkures tarifs un apkurei patērētais siltumenerģijas daudzums. Kopējais siltumenerģijas tarifs ar PVN 10% jau kopš 2009. gada novembra ir 40,17 Ls/MWh. Tātad tik straujam maksas par apkuri pieaugumam iemesls ir apkurei patērētās siltumenerģijas daudzuma ievērojams pieaugums. Gan vidējā diennakts gaisa temperatūra, gan gaisa temperatūra dzīvokļos ietekmē siltumenerģijas patēriņu apkurei. Tātad, jo zemāka ir āra gaisa temperatūra, jo vairāk siltumenerģijas ir jāpatērē, lai dzīvoklī temperatūru saglabātu iepriekšējā līmenī.


Rēķinos par 2009. gada decembrī patērēto siltumenerģiju norēķinu periods ir 32 dienas (26.11.09.-27.12.09) un šajā periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija -2,71°C un, lai dzīvokļos saglabātu gaisa temperatūru komforta līmenī, ievērojami ir palielinājies apkurei patērētās siltumenerģijas daudzums. Šajā periodā patērētās siltumenerģijas daudzums ir bijis par 48,4% lielāks nekā novembrī un līdz ar to arī rēķini ir bijuši lielāki. Vidējais tarifs par 1 m² apkurināmās platības iedzīvotājiem ir palielinājies no 0,823 Ls ar PVN par 1 m² novembrī, līdz 1,221 Ls ar PVN par 1 m² apkurināmās platības decembrī.


Ja salīdzinām datus par siltumenerģijas patēriņu un maksu par to šīs un pagājušās apkures sezonas decembra mēnešos, tad dati liecina, ka par 2008. gada decembri iedzīvotājiem vidēji par 1 m² apkurināmās platības bija jāmaksā vairāk. 2009. gada decembrī vidējais tarifs par 1 m² apkurināmās platības bija par 8,2% zemāks nekā 2008. gada decembrī (norēķinu periods 34 dienas un vidējā diennakts gaisa temperatūra -0,1°C). Apkurei patērētais siltumenerģijas daudzums šīs apkures sezonas decembrī bija par 5,49% lielāks nekā 2008. gada decembrī.

Pēdējās izmaiņas: 18.01.2010.