Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – atklātu konkursu „Pelēču ciema Liepu ielas posma un autoceļa Arendole – Pelēči posma rekonstrukcija”, saskaņā ar nolikumu

22.01.2010.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi


Uzaicinājums piedalīties atklātajā konkursā „Pelēču ciema Liepu ielas posma un autoceļa Arendole – Pelēči posma rekonstrukcija”iegāde Preiļu novada domes vajadzībām”


1. Atklātā konkursa rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Atklātā konkursa priekšmets – „Pelēču ciema Liepu ielas posma un autoceļa Arendole – Pelēči posma rekonstrukcija” , identifikācijas nr. PND 2010/01 AK, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.


3. Atklāta konkursa nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā (PDF)  www.preili.lv sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 49.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Tehniskais projekts – ceļš (ZIP)
Tehniskais projekts – iela (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 26.februāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.
Piedāvājumi tiks atvērti: Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, sēžu zālē, kab.nr.52. (2.stāvā) 2010.gada 26.februārī plkst.10.00


Kontaktpersona– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.