X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vides izglītības projekta „Zaļais kods” nolikums

21.01.2010.

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vides izglītības projekta „Zaļais kods” nolikums:
PDF formātā 
DOC formātā 


Pirmo reizi Latvijā organizēsim videi draudzīgus Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus! Savus labos darbus un domas vides labā ierakstīsim mūsu kopīgajā svētku rakstā. Šis ir nākotnes kods, kas parāda, kādi būsim rīt un kādā vidē esam gatavi dzīvot, spēlēt, dziedāt un dejot.


Ar šo projektu Latvija aktīvi iesaistīsies ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanā. Galvenais izglītības ilgtspējīgai attīstībai mērķis ir dot ikvienam iespēju iesaistīties aktīvā darbībā apkārtējās vides un sociālajās pārmaiņās, tādējādi veidojot apziņu par kopējo atbildību visas pasaules nākotnes veidošanā.


Par vidi tiks domāts gan svētku organizācijas procesā (atkritumu šķirošana svētku norises un dalībnieku naktsmītņu vietās, videi draudzīgu svētku atribūtika, iepakojuma materiāli, transporta organizēšana), gan pašu svētku gaidīšanas laikā un norisē Rīgā – konkursi, forumi un akcijas dalībniekiem.


Šis projekts ir atvērts, un tajā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vienā vai vairākās projekta aktivitātēs, izvērtējot savas iespējas un intereses.


MĒRĶI
1. Popularizēt vides izglītību X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem, viesiem un skatītājiem, aktīvākos vides izglītības pulciņus iesaistīt svētku pasākumos.
2. Veicināt videi draudzīgu rīcību X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku un viesu vidū.
3. Sekmēt ANO dekādes „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanu Latvijā.
4. Sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs.
5. Veicināt un attīstīt sadarbību starp valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.


ORGANIZATORI
IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un iestādēm, vides nevalstiskajām organizācijām.


DALĪBNIEKI
Skolēni, kas gatavojas X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi.
Vides izglītības pulciņi izglītības iestādēs.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.