Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa organizē zinātniski pētniecisko darbu konkursu skolēniem „Ceļā uz zinātni”

21.01.2010.

Mūsdienās arvien lielāka nozīme ir augstākajai izglītībai un zinātniski inovatīvajiem risinājumiem. Daugavpils Universitāte piedāvā skolēniem parādīt savas pētnieka spējas un piedalīties aktuālu problēmu izpētē, apspriest tās ar saviem domubiedriem un Daugavpils Universitātes mācībspēkiem. Ja darbs tiks godalgots, laureātiem būs iespēja studēt Daugavpils Universitātē valsts apmaksātajā studiju vietā!

Piedalīties var 10.-12. klašu skolēni, koledžu un arodvidusskolu audzēkņi.


Konkurss tiek organizēts šādās zinātņu jomās: latviešu valodniecībā; latviešu literatūrzinātnē; cittautu valodniecībā (angļu, franču, krievu, vācu, poļu, zviedru, spāņu); mākslas zinātnēs; kultūras vēsturē; psiholoģijā; pedagoģijā; socioloģijā; ekonomikā (ar apakšvirzienu: biznesa plānu izstrādē); vēsturē; filozofijā; tieslietās; matemātikā; fizikā; ķīmijā; bioloģijā; vides zinātnē; datorzinātnē; veselības zinātnē.


Lai kļūtu par konkursa dalībnieku, jāiepazīstas ar konkursa kārtību, jāizvēlas interesējošā joma, jāizstrādā darbs, līdz 2010.gada 1. martam tas jānosūta uz adresi: Konkurss „Ceļā uz zinātni”, Daugavpils Universitātes Zinātņu daļa, Vienības ielā 13, 219.kab., Daugavpils, LV-5400.


 

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2010.