PMLP: pārņemot funkcijas, naturalizācijas pakalpojums kļūs pieejamāks

20.01.2010.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir gatava no 1.marta pārņemt Naturalizācijas pārvaldes funkcijas un uzsākt naturalizācijas pakalpojuma sniegšanu visās 30 savās teritoriālajās nodaļās. Līdz ar to iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, ka pēc Naturalizācijas pārvaldes likvidācijas varētu tikt apdraudēts naturalizācijas process un tā kvalitāte Latvijā.


Kā norāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, pēc Naturalizācijas pārvaldes uzdevumu pārņemšanas šis pakalpojums iedzīvotājiem varētu pat kļūt vieglāk pieejams, jo turpmāk visus ar pilsonības iegūšanu saistītos jautājumus būs iespējams risināt nevis tikai 8 lielākajās Latvijas pilsētās, kur līdz šim atradās Naturalizācijas pārvaldes filiāles, bet visās 30 PMLP teritoriālajās nodaļās. Plānots, ka no 1.marta iedzīvotāji dokumentus par piederību Latvijas pilsonībai vai pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā varēs iesniegt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā, bet latviešu valodas prasmes, Satversmes, valsts himnas teksta un vēstures zināšanu pārbaudes notiks tāpat kā līdz šim – Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Tāpat tiek plānots, ka tiks saglabāta līdzšinējā kārtība ar izbraukuma eksaminatoru komisijām, kas reizi mēnesī vai biežāk varēs doties pieņemt eksāmenus uz citām pilsētām, kurās būs izveidojušās pretendentu grupas.


Ņemot vērā, ka salīdzinājumā ar 2009.gada budžetu Naturalizācijas pārvaldei šogad paredzētais finansējums ir samazināts par aptuveni pusi, funkciju nodošana PMLP ir viens no veiksmīgākajiem risinājumiem, kā saglabāt iedzīvotājiem pieejamus naturalizācijas pakalpojumus visā Latvijā, nevis tikai Rīgā. Būtiska ekonomija sagaidāma no tā, ka turpmāk vairs nebūs nepieciešams nomāt telpas divām atsevišķām iestādēm, turklāt līdz ar reorganizāciju par aptuveni 30 cilvēkiem tiks samazināts atbalsta funkciju sniedzošo darbinieku skaits.


Valdības sēdē ministri šodien, 19.janvārī, apstiprinājuši Iekšlietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par Naturalizācijas pārvaldes likvidāciju un tās uzdevumu nodošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ar šā gada 1.martu. Rīkojums paredz aizliegumu Naturalizācijas pārvaldei līdz 1.martam uzņemties jaunas saistības bez saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju, kā arī veikt visu prasību, saistību, mantas un finanšu līdzekļu inventarizāciju. Savukārt Iekšlietu ministrijai jāsagatavo un jāiesniedz valdībā visu ar naturalizācijas pārvaldes likvidāciju saistīto tiesību aktu projektus.


Jau vēstīts, ka valdība jau pagājušajā gadā vienojās, ka Naturalizācijas pārvaldes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes funkcijas daļēji pārklājas, tāpēc līdzekļu ekonomijas nolūkā būtu lietderīgi abas iestādes apvienot. Naturalizācijas pārvalde izskata personu iesniegumus par piederību Latvijas pilsonībai un uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, savukārt PMLP nosaka personu piederību Latvijas pilsonībai, veic un piedalās pētījumos, tostarp analizē procesus, kas saistīti ar migrāciju, patvērumu, personu tiesiskā statusa noteikšanu un iedzīvotāju uzskaiti.
 
Andrejs Rjabcevs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīgs preses un sabiedriskajos jautājumos

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.