PMLP izdod grāmatu ar Patvēruma likuma komentāriem

20.01.2010.

Piesaistot Eiropas Bēgļu fonda finansējumu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izdevusi apjomīgu grāmatu ar Patvēruma likuma komentāriem un skaidrojumiem, kas turpmāk ļaus uzlabot ne tikai patvēruma procedūras kvalitāti, bet arī būtiski atvieglos patvēruma sistēmā iesaistīto darbinieku ikdienas darbu robežsardzē, tiesās, ministrijās un citos ar migrāciju saistītajos dienestos.


Lai arī patvēruma sistēma Latvijā izveidota jau 1998.gadā, šis ir pirmais tik apjomīgs izdevums, kurā ietverts gan starptautisko tiesību aktu prasību pārskats patvēruma jomā, gan arī paša Patvēruma likuma normu komentāri. 300 lappušu biezā izdevuma galvenais mērķis ir veicināt valsts pārvaldes iestāžu un tiesu darbinieku izpratni par Patvēruma likuma normu piemērošanu un interpretāciju. Tāpat izdevums būs aktuāls arī studentiem un citiem interesentiem, kas vēlas iepazīties ar patvēruma jomas tiesisko regulējumu un tā piemērošanas jautājumiem.


Grāmatas autors ir Latvijas Universitātes pasniedzējs un Eiropas tiesību eksperts Juris Gromovs. Viņš ilgstoši pētījis migrācijas un patvēruma procesus gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā un citur pasaulē, strādājis darba grupā pie Latvijas normatīvo aktu saskaņošanas patvēruma jautājumos, tāpat ir bijis Imigrācijas likuma izstrādes darba grupas loceklis un vairāku desmitu zinātnisko publikāciju autors.


Jau tuvāko dienu laikā iespiestie 750 grāmatas eksemplāri tiks nosūtīti patvēruma procedūrās iesaistītajiem darbiniekiem Valsts robežsardzē, tiesās un ekspertiem citās valsts pārvaldes iestādēs. Ņemot vērā, ka izstrādātais materiāls būs nozīmīgs atbalsts arī studentiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde bez maksas grāmatu nosūtīs arī Latvijas augstskolām ievietošanai bibliotēkās. Iedzīvotāji grāmatu grāmatnīcās nevarēs iegādāties, taču interesentiem tā būs pieejama arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un citās lielāko pilsētu bibliotēkās.


Izdevums „Patvēruma likuma komentāri” ir sagatavots Eiropas Bēgļu fonda projekta „Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 39 230 lati un lielāko daļu no šīs summas sedz Eiropas Savienības finansējums, bet valsts budžeta līdzfinansējums ir 9 808 lati. Patvēruma likuma komentāru sagatavošana un izdošana bija tikai viens no Pārvaldes īstenotā projekta pasākumiem. Šī projekta ietvaros pagājušajā gadā notikuši arī apmācību semināri gan Administratīvo rajona tiesu tiesnešiem par patvēruma procedūru, gan arī citu iesaistīto valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem par jaunā Patvēruma likuma piemērošanas procedūru.


Jaunais Patvēruma likums Latvijā tika pieņemts pagājušā gada vasarā un tā galvenais mērķis ir nodrošināt, saskaņā ar vispār¬atzītiem starptautiskajiem cilvēktiesību principiem, personu tiesības saņemt patvērumu Latvijā, iegūt bēgļa vai alternatīvo statusu, kā arī saņemt pagaidu aizsardzību.


Papildus informācija par projektu:
Madara Miezīte-Bagātā
e-pasts:
madara.miezite@pmlp.gov.lv
tālr.: 67829747

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.