Konkurss „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”

19.01.2010.

Par konkursu:
LNB Atbalsta biedrības dibinātā ikgadējā balva „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” dod iespēju lasītājiem un LNB Atbalsta biedrībai pateikties Latvijas pagastu bibliotekāriem par viņu inovatīvu pieeju, radošumu, izdomu, iniciatīvu un pašaizliedzību bibliotēkas darbības un pakalpojumu pilnveidošanā un attīstībā.


Vērtēšanas kritēriji:
 bibliotekāru neatlaidība, mērķtiecība savas bibliotēkas attīstībā, darbības un sniegto pakalpojumu uzlabošanā,
 izpratne par LNB projekta būtību,
 pozitīva attieksme pret savu darbu un profesionālās pilnveidošanās iespējām – mācīties pašam un iegūtās zināšanas nodot tālāk bibliotēkas lasītājiem,
 bibliotēkas apmeklētāju un lasītāju skaita vairošana,
 publicitāte vietējā laikrakstā vai citos informatīvajos izdevumos par bibliotēkas jaunieguvumiem, rīkotajiem pasākumiem, nākotnes iecerēm u.c.,
 sava pagasta novadpētniecības attīstība,
 bibliotēkas mājas lapas veidošana,
 telpu mājīguma uzturēšana un bibliotēkas tehnisko iespēju maksimāla izmantošana ikdienas darbā.Konkursa „Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” 2009. gada uzvarētāji:Latgales reģionā – Vija Circāne (Viļakas bibliotēka), Zemgales reģionā – Maiga Livčāne (Lauberes pagasta bibliotēka), Kurzemes reģionā – Ligita Popsujēviča (Lutriņu pagasta bibliotēka), Rīgas reģionā- Vija Onskule (Inčukalna novada bibliotēka), Vidzemes reģionā – Teresija Ivenkova (Murmastienes pagasta bibliotēka).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.