Būtiski atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai trūcīgajiem pacientiem

18.01.2010.

Lai saglabātu veselības aprūpes pieejamību un ārstēšanās iespējas pacientiem ar ierobežotiem ienākumiem – trūcīgajiem pacientiem – valdība apstiprinājusi Sociālā drošības tīkla pasākumus arī veselības aprūpes jomā.


Ministru kabineta noteikumi nr.214 paredz kārtību, kādā iedzīvotāji vai ģimene var tikt atzīti par trūcīgiem (ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no spēkā esošās minimālās darba algas valstī, ja nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri, nav parādsaistību, aizdevumu, nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai u.tml.) Izziņu, kas apliecina trūcīgās personas statusu, izsniedz pašvaldības sociālais dienests, kurā iedzīvotājs ir deklarēts.


Trūcīgie pacienti tiek atbrīvoti no pacientu iemaksas
Trūcīgajiem pacientiem nav jāmaksā nekādas pacientu iemaksas (ne pie ģimenes ārsta, ne pie speciālista, ne uz izmeklējumiem, ne slimnīcās). Trūcīgās personas ir atbrīvotas arī no pacienta līdzmaksājuma 15 latu apmērā par vienā ārstēšanās reizē slimnīcā veiktajām ķirurģiskajām operācijām.


Trūcīgie pacienti atbrīvoti no maksas par uzturēšanos „slimnīcu viesnīcās”
Daudzās slimnīcās notiek arī ārstēšanās dienas stacionāros. Trūcīgajām personām slimnīcā izveidoto viesnīcas tipa gultu apmaksa tiks kompensēta un būs par velti, ja pacients saņems dienas stacionāra pakalpojumus, kur pacientam nodrošināta gultasvieta ne mazāk kā četras stundas dienā.


Tiek paplašināta mājas aprūpe trūcīgajiem pacientiem ar smagām slimībām
Mājas aprūpe pieejama pacientiem ar smagām, hroniskām slimībām, tādējādi samazinot nepieciešamību pacientam ar vienkāršām aprūpes lietām doties uz ārstniecības iestādi, kas izmaksā daudz dārgāk. Trūcīgajām personām, kas saņem mājas aprūpes pakalpojumu, jau pašreiz pacienta iemaksa nav jāmaksā. Bet, pateicoties Sociālās drošības pasākumu atbalstam, mājas aprūpes pakalpojumus trūcīgajiem pacientiem plānots paplašināt, mājas aprūpes sniedzēju tīklam piesaistot pārprofilējamās slimnīcas un to darbiniekus reģionos, kas būtiski atvieglos arī sociālo situāciju darbiniekiem šajās iestādēs. Līdz ar to mājas aprūpe tiks nodrošināta lielākam skaitam pacientu.


Trūcīgie pacienti ar garīgām slimībām tiks aprūpēti speciālos dienas centros
Latvijā ir ļoti daudz garīgi slimu pacientu, kuru stāvoklis nav ļoti nopietns, bet tomēr viņi ir spiesti uzturēties slimnīcās. Attīstot dienas centrus pacientiem ar hroniskām garīgās veselības problēmām, būs iespējams efektīvāk izmantot esošo slimnīcu gultu skaitu un aprūpēt vairāk pacientu. Pacientiem, savukārt, būs iespējams saņemt aprūpi pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai un labāk iekļauties sabiedrībā.


Valsts apmaksās trūcīgām personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem pilnā apmērā, ja izdevumi par valsts nekompensēto daļu kalendārā gada laikā sasniedz 50 latus


Pacienti, kuriem piešķirts trūcīgas personas statuss, var saņemt bezmaksas kompensējamās zāles arī to slimību ārstēšanai, kurām šobrīd ir noteikta 75% vai 50% kompensācija no valsts.


Kas jādara, lai saņemtu šādu atlaidi?


1. solis Jākrāj čeki
Iegādājoties kompensējamos medikamentus, ir jāsaglabā maksājuma dokumenti (kases čeks vai kvīts EKA čekam), kurā papildus norādīts pacienta personas kods un zāļu nosaukums, ko izsniegs aptiekā. Pērkot zāles, atgādiniet, lai uz maksājumu dokumenta/čeka būtu Jūsu personas kods.


2. solis Jāseko līdzi čeku summai, kas samaksāta par zālēm
Čeku summai par kompensējamo medikamentu valsts nekompensēto daļu kalendārā gada laikā jāsasniedz 50 latus!


3. solis Jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti
• „Izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” kopija;
• recepšu kopijas par kompensējamām zālēm (par kopiju izsniegšanu pacientam jājautā aptiekā);
• kases čeki, kvītis EKA čekam (oriģināli), kas apliecina maksājumu par kompensējamām zālēm; • iesniedzot dokumentus uz vietas būs jāuzraksta arī iesniegums, ko palīdzēs izdarīt speciālisti.


4. solis Jādodas uz veselības norēķinu centru pēc izziņas
Ar dokumentiem pacientam jādodas uz Veselības norēķinu centra teritoriālajām nodaļām Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3 (6.ieeja) tālr. 67201282 vai Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē. Pēc visu nepieciešamo dokumentu un iesnieguma iesniegšanas (var nosūtīt arī pa pastu) Veselības norēķinu centra teritoriālajā nodaļā pacientam (ja visi dokumenti iesniegti) piecu darba dienu laikā tiks izsniegta speciāla izziņa (pēc pieprasījuma var tikt nosūtīta arī pa pastu). Ja izdevumi par kompensējamo medikamentu valsts nekompensēto daļu pārsniegs noteikto limitu, tad pārmaksāto naudas summu atmaksās pacientam, pārskaitot naudu uz pacienta bankas kontu.


5. solis Ar izziņu jādodas uz aptieku un jāsaņem zāles bezmaksas
Kad pacientam atkal nepieciešamas kompensējamās zāles, aptiekā kopā ar īpašo recepti jāuzrāda arī Veselības norēķinu centra izdotā izziņa un var saņemt zāles bezmaksas.


SVARĪGI IEVĒROT! ATLAIDE UN ŠIE NOTEIKUMI ATTIECAS TIKAI UZ LĒTĀKAJĀM ZĀLĒM LĪDZVĒRTĪGU ZĀĻU GRUPĀ! Ja pacients izvēlas cita ražotāja zāles, kuras ir ar tādu pašu zāļu aktīvo vielu, bet dārgākas, tad starpība jāpiemaksā pacientam pašam.


Sīkāka informācija: Veselības norēķinu centra bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234 katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 17.00 (piektdienās līdz 16.00).


 

Pēdējās izmaiņas: 18.01.2010.