Sociālā atbalsta kampaņa trūcīgajiem

18.01.2010.

AS ”Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienība noslēgusi līgumu par sociālā atbalsta kampaņu trūcīgajiem 2009. gada apkures sezonas laikā, kuras programma nodrošinās atbalstu elektroenerģijas maksājumiem divām iedzīvotāju grupām – trūcīgajiem iedzīvotājiem – garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmējiem un trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām.


Katra mājsaimniecība neatkarīgi no tā, cik trūcīgo personu tajā dzīvo, varēs saņemt vienu Elektrības norēķinu karti 500 kWh apmērā, kuras vērtība ir 37,15 lati. Karti izsniedzot, tā tiks personalizēta, tāpēc elektroenerģijas kompensāciju varēs saņemt tikai konkrētā trūcīgā mājsaimniecība, un to nevarēs nodot citai personai.


Elektrības norēķinu kartes trūcīgās mājsaimniecības var saņemt sociālajā dienestā no līdz 2010. gada marta beigām.


Lai saņemtu Elektrības norēķinu karti:
• trūcīgajam iedzīvotājam jāatbilst dāvinājuma saņēmēja grupas kritērijiem – jābūt garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmējam vai trūcīgai ģimenei ar bērniem;
• dodoties saņemt Elektrības norēķinu karti, līdzi jāņem savs AS ”Latvenergo” klienta līguma numurs;
• iesakāms līdzi paņemt arī pēdējo apmaksāto elektroenerģijas norēķinu kvīti un vienu tukšu kvīti nākamajam maksājumam;


Izsniedzot karti, pašvaldības sociālais darbinieks piereģistrēs informāciju par kartes saņēmēju un viņam izsniegto karti, kuru pēc tam nodos AS ”Latvenergo”, kas attiecinās 500 kWh maksājumu uz katru konkrētu klientu.


Ģimenes (personas), kuras ar Preiļu novada domes Sociālā dienesta lēmumu ir atzītas par trūcīgām, kartes var saņemt sākot no 19. janvāra.


Preiļu novada domes Sociālais dienests


 

Pēdējās izmaiņas: 18.01.2010.