Preiļu Biznesa inkubators atskatās uz paveikto 2009. gadā

18.01.2010.

Aizrautība ir lielākā pasaules vērtība.
Tā spēj paveikt vairāk kā nauda, vara un ietekme.
(Ogs Mandino)


Preiļu Biznesa inkubators 2009. gadā turpināja strādāt, sniedzot konsultācijas, organizējot seminārus un lekcijas, kas atvieglotu jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem orientēties milzīgajā informācijas laukā, iegūt jaunas zināšanas, lai sekmētu jaunu aktivitāšu uzsākšanu uzņēmējdarbības vidē Preiļu novadā.


Šajā laika periodā sniegtas konsultācijas klātienē 83 uzņēmējiem un telefoniski 19 interesentiem, kas ir par 36% vairāk nekā pērn. Tas nozīmē, ka pamazām veidojas Preiļu Biznesa inkubatora atpazīstamība, iedzīvotāji zina, kur griezties un kādu informāciju šeit var saņemt.


Aizvadītā gada laikā noorganizēti daudzi informatīvi semināri un apmācības sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centru:
1) Eiropas strukturālie fondi mūžizglītībai periodā līdz 2013. gadam (8h),
2) Biznesa plāna izstrāde – uzņēmējdarbības uzsākšanai (8h),
3) ESF pamatnostādņu realizācija personāla vadībā (8h),
4) Mājražošana – attīstības iespēja,
5) Grāmatvedības kārtošana gatavojot un īstenojot LAD administrētos atbalsta pasākumus (8h),
6) 3 informatīvās dienas.


Kopējais dalībnieku skaits semināros, apmācībās un informatīvajās dienās – 175 esošie un topošie uzņēmēji, skolu jaunatne un citi interesenti.


Visi iepriekšminētie pasākumi ir bijuši bezmaksas.


2009. gada maijā Latgales plānošanas reģions izstrādāja projekta pieteikumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2007. – 2013. gadam. Šī projekta ietvaros paredzēta arī Preiļu Biznesa inkubatora infrastruktūras uzlabošana, ierīkojot darba vietas inkubējamajiem. Projekta aktivitātes drīzumā tiks uzsāktas un, iespējams, jau šī gada beigās Preiļu Biznesa inkubators jaunajiem uzņēmējiem varēs piedāvāt labiekārtotus, aprīkotus birojus uzņēmējdarbības nodrošināšanai.


Pagaidām Preiļu BI turpina darboties uzņēmums, kas sniedz grāmatvedības un ekonomikas pakalpojumus.


Preiļu Biznesa inkubators regulāri publicē aktuālāko informāciju par pieejamo finansējumu, semināriem, izstādēm Preiļu novada interneta mājas lapā.


Sadarbībā ar Latvijas lauku forumu un Latvijas lauku sieviešu apvienību organizēta vietējo mājražotāju dalība mājražotāju pētījumā un biedrības ”Līdere” organizētajā aptaujā  par šķēršļiem, kas kavējuši uzsākt biznesu.


Iesācies jauns gads, jauns iespēju gads. Viegli nebūs, bet interesanti gan. Nečīkstēsim, bet darīsim!


Ineta Liepniece,
Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 18.01.2010.