Pieņemot citas valsts pilsonību, no nepilsoņa statusa jāatsakās

14.01.2010.

Tā kā pēdējā laikā ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kas vēlas pieņemt Krievijas pilsonību, bet vienlaikus palikt dzīvot Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) atgādina, ka šādām personām nepieciešams noteiktā termiņā atteikties no līdzšinējā Latvijas nepilsoņa statusa un iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai.


Saskaņā ar likumu „Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums 30 dienu laikā atteikties no nepilsoņa statusa. Ja šis termiņš tiek ievērots, personai ir tiesības pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, taču PMLP Personu statusa kontroles nodaļas speciālisti norāda, ka ik mēnesi tiek reģistrēti 5 līdz 10 gadījumi, kad cilvēki šim termiņam nav pievērsuši vērību. „Cilvēki bieži vien aizmirst, ka Krievijas pilsonības un pases saņemšana nav tikai viens solis. Lielākā daļa no tiem cilvēkiem, kas pieņēmuši Krievijas pilsonību, nevēlas pamest Latviju, jo nodzīvojuši te daudzus gadus, te ir viņu draugi, piederīgie un iegādāti īpašumi. Šie jaunie Krievijas pilsoņi arī turpmāk vēlas palikt Latvijā, taču ar jauno statusu viņiem nepieciešama uzturēšanās atļauja, lai to darītu likumīgi,” norāda Personu statusa kontroles nodaļas vadītāja Sanda Kundrāte. Šādos gadījumos termiņa novēlošanas dēļ var rasties problēmas ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujas noformēšanu un nākties samierināties ar termiņuzturēšanās atļauju uz noteiktu periodu.


Lai atteiktos no Latvijas nepilsoņa statusa, personai jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa, kā arī jāuzrāda dokuments, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanu vai pilsonības garantiju.


Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra informāciju, pagājušā gada 11 mēnešos Krievijas pilsonību ir pieņēmuši 2332 Latvijas valstspiederīgie, un tas ir par gandrīz 300 personām vairāk nekā iepriekš visa gada garumā.


Andrejs Rjabcevs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīgs preses un sabiedriskajos jautājumos

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.