Pateicamies akcijas „No sirds uz sirdi” dalībniekiem!

26.12.2009.

Pagājušā gada nogalē Aizkalnes pagastā norisinājās labdarības akcija ,,No sirds uz sirdi”.


Laikā no 1. līdz 21. decembrim pagasta iedzīvotāji tika aicināti palīdzēt līdzcilvēkiem šajā ekonomiski sarežģītajā laikā, ziedojot dažādas mantas, kas pašu ģimenēs pielietojumu vairs nerod, bet citam ir tik ļoti nepieciešamas pilnvērtīgai dzīvei.


Akcija ir noslēgusies, ziedotāji tika sumināti Aizkalnes tautas nama rīkotajā Lielajā Ziemas ballē.


Ne visi ziedotāji rada iespēju ballē pabūt, tāpēc vēlreiz sakām paldies visiem akcijas atbalstītājiem: Anitai Čodarei, Boniventurai Kokorītei, Ilzei Djubinai, Ainai un Romualdam Timmām, Teklai un Agnesei Klindžānēm, Leonīdai Dimitrovičai, Staņislavai Bivbānei, Ilzei Rožinskai, Zigrīdai Kažemākai un Guntai Uzulevičai.


Aina Kažemāka
Aizkalnes tautas nama vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 26.12.2009.