Apkopoti darba rezultāti Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā

13.01.2010.

Skaitļi reģistrāciju grāmatās liecina, ka aizvadītajā gadā Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 101 dzimšana, 41 laulība un 156 miršanas gadījumi. Skaitļus ir sarežģīti salīdzināt ar 2008. gadu, jo no 2009. gada 1. septembra tika likvidētas Pelēču un Saunas pagastu dzimtsarakstu nodaļas un līdz ar to paplašinājās Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis. Visumā var secināt, ka strauju izmaiņu reģistrāciju skaita ziņā nav.


Kā liecina analīze, no visiem pagājušajā gadā reģistrētajiem jaundzimušajiem 31 atzīta paternitāte, tas ir, kad vecāki nesastāv laulībā, bet bērna tēvs atvasi atzīst par savu. Desmit bērnu dzimšanas reģistri izdarīti bez ziņām par tēvu.


Mēs kopā ar vecākiem priecājamies, ja bērnam tiek dots skaists, labskanīgs vārds vai divi vārdi, kā tas ir atļauts likumā. Tomēr dažkārt vecākiem gan vajadzētu padomāt, vai bērni, kad viņi paaugsies, būs priecīgi par diviem gariem vārdiem un vēl dubulto uzvārdu.


Ko darīt, ja ar vecāku doto vārdu grūti sadzīvot ? Likumdevējs ir paredzējis vārda maiņu personām pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, taču iemeslu, kādēļ to atļauts darīt, nav daudz. Arī valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu 50 latu apmērā nav nekāda mazā. Mūsu novadā 2009. gadā populārākie meiteņu vārdi bija Evelīna, Milana, Viktorija, Enija, Anastasija, Diāna, Kate, Kitija, Ksenija, Patrīcija, Veronika. Zēnu vidū iecienītākie vārdi bijuši Ralfs, Mareks, Nikita.


Kā retākos var minēt meiteņu vārdus Elvita un Romija Estere. Divus vārdiņus dabūjušas piecas meitenes.


Laulību ziņā aizvadītais gads nav bijis dāsns. No 41 laulību reģistrācijas trīs ir notikušas Preiļu Romas katoļu baznīcā. Īpaši aktīvi laulības noslēgšanas mēneši ir bijuši aprīlis, jūlijs un augusts. Nepilngadīgas personas laulībā nav stājušās. Vienam pārim sakarā ar gaidāmo bērniņa piedzimšanu saīsināts izsludināšanas laiks. Pagājušajā gadā laulības ar ārzemniekiem mūsu novada iedzīvotāji nav reģistrējuši. Laulības reģistrāciju datu apkopojums liecina, ka pirmajā laulībā stājušies 33 vīrieši un 27 sievietes, otrajā – 5 vīrieši un 11 sievietes, trešajā – 2 vīrieši un 3 sievietes, ceturtajā – 1 vīrietis. Dažādu iemeslu dēļ laulības atcēluši divi pāri. Atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 47 reģistros.


Aizvadītajā gadā novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 156 miršanas gadījumi. No dzīves aizgājuši 86 vīrieši un 70 sievietes. Kā aizvien, visvairāk miruši ir cilvēki vecāki par 70 gadiem. Spriežot pēc mirušo dzīvesvietām, Preiļu pilsētā miruši 100 cilvēki, Preiļu pagastā – 14, Aizkalnes pagastā – 5, Pelēču pagastā 7, Saunas pagastā – 11, pārējo 19 mirušo dzīvesvietas ir bijušas citu novadu teritorijas.


Anita Loginova,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Pēdējās izmaiņas: 13.01.2010.