LIELĀ TALKA 2010 – 24. aprīlī!

24.04.2010.

Ir iestājies Jauns Gads ar jaunām cerībām, sapņiem un mērķiem. Katram no mums ir savi plāni un savas ieceres, kas būtu paveicami šajā gadā. Tomēr mums ir jāatgādina pašiem sev, saviem tuvajiem un arī visiem līdzpilsoņiem– tikai un vienīgi mūsu pašu spēkos ir mainīt sevi, savus ieradumus, savu dzīvi, savu attieksmi un apkārtējo vidi.


Visi cilvēki bez izņēmuma vēlas dzīvot skaisti, pārticīgi un laimīgi. Lai šādi dzīvotu, ir divas iespējas – aizvērt acis un ausis un iztēloties, ka viss ir kārtībā un ka notikumi paši mūs ievedīs Nirvānā.


Otra iespēja ir – uzrotīt rokas un ķerties klāt, lai mainītu lietas uz labo pusi.


Mēs aicinām jūs nenokārt degunus un nezaudēt drosmi un cerību šajā brīžiem nesaprotamo pārmaiņu laikā. Dzīve iet uz priekšu un mums šeit – Latvijā – būs vēl ilgi jādzīvo, tāpēc mēs aicinām jūs domāt pozitīvi, rīkoties apņēmīgi un neļauties aizdomām un pesimistiskiem pareģojumiem par mūsu it kā drūmo nākotni.


Mēs jūs aicinām uz LIELO TALKU, kas šogad notiks 24. aprīlī.


Sanāksim kopā un izdarīsim ko labu ! Sajutīsim pleca un kopības sajūtu! Nepadosimies!


Sakopsim mūsu Latviju, lai mums pašiem būtu prieks un lepnums tajā dzīvot un audzināt mūsu pēcnācējus ! Tas ir mūsu pienākums. Tas ir pienākums pret mūsu Zemi un mūsu bērniem, un mazbērniem. Izrādīsim ar darbiem savu mīlestību pret šo zemi.


Vairāk informācija pat talku drīzumā būs mājas lapā www.talkas.lv


Uz tikšanos 24. aprīlī visā Latvijā!


Lielās Talkas darba grupas vārdā
Vita Jaunzeme


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.