LVRTC uzbūvējis jaunu sakaru mastu Ēvaržos

08.01.2010.

Lai nodrošinātu ciparu TV signāla pārklājumu visā Latvijā, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) ir uzbūvējis  jaunu, 80 metru augstu sakaru mastu Saldus novada Ēvaržos.


Ēvaržu sakaru masts nodrošina iespēju skatīties zemes TV pārraides Saldus un Brocēnu novados, kā arī pārraidīt ciparu TV signālu līdz Lielauces raidošajai stacijai. Masta būvniecībā LVRTC ieguldījis aptuveni 100 000 Ls.


Šis nav pirmais sakaru masts, ko LVRTC uzbūvējis ciparu TV vajadzībām – gatavojoties Latvijas pārejai no analogās uz ciparu TV, 2003. gadā LVRTC uzbūvēja 60 metru augstu sakaru mastu Lielaucē, bet 2004. gadā – 80 metru augstu sakaru mastu Embūtē.


Signāla pārraidi LVRTC nodrošina no divu veidu infrastruktūras objektiem – torņiem, kas ir brīvi stāvošas konstrukcijas, un mastiem, kas ir konstrukcijas ar atsaitēm. Kopumā LVRTC īpašumā šobrīd ir 32 torņi un masti, no kuriem 23 tiek izmantoti tieši ciparu TV vajadzībām.


Kopš 2010. gada 1. janvāra LVRTC ir sācis TV apraidi ciparu formātā testa režīmā visā Latvijas teritorijā. Šobrīd uzņēmums veic visaptverošus testus, kā arī pārraidāmā signāla elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumus, lai no 1. februāra ciparu TV apraidi Latvijā varētu sākt nodrošināt arī komercrežīmā.


Kā ziņots jau iepriekš, Latvijā ir sākta pāreja no analogās uz zemes ciparu TV apraidi, ko valsts uzdevumā realizē Lattelecom sadarbībā ar LVRTC, kurš ir šī projekta partneris infrastruktūras nodrošināšanā.


Ieva Līne,
LVRTC sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67108744, 29251858
e-pasts:
ieva.line@lvrtc.lv
www.lvrtc.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.