Preiļu novada dome piedalīsies projektā `Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā`

06.01.2010.

Domes sēdē tika nolemts piedalīties projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā” īstenošanā. Projekta rezultātā paredzēts pārdalīt un modernizēt Preiļu novada Biznesa inkubatora telpas, kā arī iegādāties papildus aprīkojumu biznesa inkubatorā.


Projekta attiecināmās izmaksas sastāda ne vairāk kā 37 315,15 latus, tai skaitā 85 % jeb 31 717,88 lati ir Eiropas Savienības un valsts finansējums, 15% JEB 5 597,27 lati – pašvaldības līdzfinansējums. Projektu paredzēts īstenot viena gada laikā, un tā priekšfinansēšana ir paredzēta no pašvaldības 2010. gada budžeta.


2007. – 2008. gadā Preiļu novada dome bija vadošais partneris projektam „Yes”, kura laikā tika izveidota un attīstīta biznesa inkubatoru infrastruktūra Latvijā un Lietuvā. Šī projekta ietvaros tika izremontētas telpas Preiļu Valsts ģimnāzijas ēkas neizmantotās piebūves trešajā stāvā, kur pašvaldība izvietoja biznesa inkubatoru.


Projekta „Yes” ietvaros nebija iespējams biznesa inkubatora telpas izveidot tā, lai tajās varētu darboties un savas idejas attīstīt vairāki jaunie uzņēmēji, projekts neparedzēja arī aprīkojuma iegādi telpām, arī pašvaldības 2009. gada budžetā šim mērķim nebija pietiekoši daudz finansējuma.


Projekts „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales – Utenas pārrobežu reģionā” ir viena no iespējām, kas paredz turpināt iepriekšējo projektu pašvaldībā un modernizēt Preiļu novada biznesa inkubatoru, lai dotu iespējas uzņēmējdarbības iesākšanai vēl citiem jaunajiem uzņēmējiem. Pašlaik te darbojas trīs, bet telpu iekārtošanu gaida vēl tikpat jaunie uzņēmumi. 


Projekts ir reģionāla mēroga, ko ir izstrādājusi Latgales reģiona attīstības aģentūra sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Latgales pašvaldībām. Projekta mērķa grupa ir visa Latgales reģiona potenciālie uzņēmēji.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 06.01.2010.