Adventa laika labie darbi Nīdermuižā

05.01.2010.

Adventa laikā cilvēks pārdomā gada veikumu, savus labos un ne tik veiksmīgos darbus. Pelēču pagasta pārvaldes darbiniekiem Adventa laikam bija prātā kāds labs darbs – Nīdermuižas baznīcas apkārtnes sakopšana. Tika rīkota talka, ko atbalstīja tuvāko sādžu iedzīvotāji.

Nīdermuižas baznīca atrodas skaistā vietā Jašas krastā, kas pēdējos gados bija aizaudzis ar krūmiem. Ziemassvētku gaidīšanas laikā krastos tika izcirsti krūmi, tagad baznīca ir labāk redzama, arī svētceļniekiem un ekskursantiem tā šķitīs pievilcīgāka, draudzes locekļiem būs patīkamāk nāk uz dievkalpojumiem.

Paldies par šo labo darbu organizēšanu sakām Pelēču pagasta pārvaldes vadītājai Ivetai Stašulānei un šo darbu vadītājam Bonifācijam Kļavinskim. Sirsnīgs paldies visiem, kas cītīgi strādāja!

Paldies visiem par ieguldīto darbu saka un Dieva svētītu jauno gadu vēl arī Nīdermuižas draudzes prāvests Jānis Smirnovs.

Nīdermuižas draudzes vārdā
Natālija Rubine

Pēdējās izmaiņas: 05.01.2010.