Dzīvesvietas deklarācijas pa pastu vairs nepieņems

30.12.2009.

Stājoties spēkā grozījumiem Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) no 1.janvāra vairs nebūs iespējams deklarēt dzīvesvietu pa pastu. Turpmāk iedzīvotāji savu dzīvesvietu tāpat kā līdz šim varēs deklarēt klātienē tajā pašvaldībā, kurā nekustamais īpašums atrodas, vai arī elektroniski portālā www.latvija.lv, bet PMLP deklarācijas pieņems tikai no ārzemniekiem, kas saņēmuši atļauju ilgstoši uzturēties Latvijā.


Tos dzīvesvietas deklarācijas iesniegumus, kas izsūtīti līdz šā gada 31.decembrim, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde apstrādās iepriekš noteiktajā kārtībā, taču pēc šī datuma izsūtītie iesniegumi vairs netiks pieņemti.


Nedaudz savādāka kārtība dzīvesvietas deklarēšanai no 1.janvāra paredzēta arī ārzemniekiem, bezvalstniekiem vai ES, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri saņēmuši Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Šīs personas turpmāk dzīvesvietu varēs deklarēt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā visā Latvijā. Tādējādi Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde seko vienas pieturas aģentūras principam, jo ārzemniekiem vairs nevajadzēs doties papildus uz pašvaldībām, bet dzīvesvietu varēs deklarēt jau tajā brīdī, kad persona būs ieradusies pārvaldē, lai saņemtu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju.


Lēmums atcelt iespēju deklarēt dzīvesvietu pa pastu pieņemts tādēļ, ka praksē šis deklarēšanas veids izrādījies neērts, neefektīvs un dārgs process. Ja elektroniski dzīvesvietu iespējams deklarēt dažu minūšu laikā, tad deklarēšanās process pa pastu līdz šim aizņēma aptuveni mēnesi, jo bieži bija nepieciešama vairākkārtēja sarakstīšanās ar iesniedzēju, lai novērstu neprecizitātes, iegūtu papildus informāciju un apstiprinātu dzīvesvietas deklarāciju.


Iespēja deklarēt dzīvesvietu pa pastu tika iekļauta likumā 2006.gadā. Šī kārtība bija paredzēta tādu cilvēku ērtībām, kuriem nav iespēja ierasties un deklarēt dzīvesvietu personīgi pašvaldībā. Tomēr prakse pierādīja, ka bieži personas izmanto deklarēšanas pakalpojumu pa pastu pēc tam, kad pašvaldībā ir saņemts atteikums deklarēt dzīvesvietu.


Andrejs Rjabcevs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
priekšnieka palīgs preses un sabiedriskajos jautājumos

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.