Labdarības akcija ”Ziemassvētku brīnumam ticot” Aizkalnes pagastā

21.12.2009.

No 21. līdz 23.  decembrim Aizkalnes pagastā norisinājās akcija ”Ziemassvētku brīnumam ticot”. Akciju organizēja biedrība „Sabiedriskais centrs `Aizkalne`” un Aizkalnes pamatskola.


Ideja par akciju radās tad, kad uzzinājām, ka līdzekļu trūkuma dēļ pašvaldība šogad nevar sagādāt ikgadējās dāvanas vecajiem vientuļajiem novada ļaudīm. Domājam, ka uzmanības apliecinājums vecajiem cilvēkiem nav izmērāms tikai materiālās vērtībās, tas ir arī uzdāvināts prieks par katru apciemojumu, jo lielākā daļa no šiem cilvēkiem savas dienas pavada pilnīgā vientulībā vai kopā ar kādu sev mīļu mājdzīvnieciņu.


Biedrības aktīvistes sagādāja pārtikas produktus, arī to, kas vasarā sarūpēts glabājās pagrabā: kompotus, ievārījumu un konservus, pašas cepa speķa raušus, smalkmaizītes, kopējam pienesumam liekot klāt arī kādu veikalā pirktu našķi. Dažas meitenes bija noadījušas vecajiem ļaudīm pa siltam zeķu pārim.


Talkā nāca atsaucīgie Aizkalnes pamatskolas bērni, kuri, savu skolotāju atbalstīti, gatavoja Ziemassvētku apsveikumus ar ierakstītu laba vēlējumu vientuļajiem cilvēkiem.


21. decembra rītā viss sarūpētais tika pildīts dāvanu maisiņos, lai jau pēcpusdienā tiktu nogādāts adresātiem – 21 Aizkalnes pagasta iedzīvotājam. Lai arī ārā puteņoja, devāmies ceļā, lai dāvātu kaut nelielu Ziemassvētku brīnumu vecajiem vientuļajiem cilvēkiem.
Daudzi no viņiem jau gaidīja tik ierastās ikgadējās dāvanas, un liela būtu bijusi vilšanās, ja to nebūtu. Bija patiess gandarījums redzēt prieku dāvanu saņēmēju acīs, dzirdēt viņu pateicības vārdus, arī kāda dzīvesstāstu. Patīkami bija dzirdēt labus vārdus par saviem aprūpētājiem, kuri ikdienā palīdz sagādāt pārtikas produktus, zāles, pienes malku, uzkopj telpas vai vienkārši aprunājas ar vecajiem cilvēkiem.


Gribas teikt siltu paldies viesim labdarības akcijas ziedotājiem un atbalstītājiem: Skaidrītei Skudrai, Silvijai Lazdānei, Guntai Uzulevičai, Janīnai Sparānei, Ainai Kažemākai, Sandijai Mizovskai, Benitai Cakulei, Ingai Cepurniecei, Ingai Šņepstei, Ilzei Djubinai, Ligitai Popenkovai, Lidijai Kursītei, Līgai Ciršai, Ilgai Gāgai, Ritai Džeriņai, Anitai Jonānei, sociālajai darbiniecei Anitai Čodorei, Ivdru un Uzuliņu ģimenēm, un, protams, Aizkalnes pamatskolas skolēniem un pedagogiem par pretimnākšanu.


Lai visiem Jaunajā gadā pietiek sirds siltuma, mīlestības, labestības un iecietības gan pret sevi, gan citiem! Lai 2010. gads nes laimi, veiksmi, izturību un veselību!Janīna Beča,
biedrības sabiedriskais centrs „Aizkalne” valdes priekšsēdētāja


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.