Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2010.gadā”

23.12.2009.

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2010.gadā”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2010.gadā” , identifikācijas nr. PND 2009/08, saskaņā ar iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Iepirkuma Tehniskā specifikācija ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā (PDF) sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī Tehnisko specifikāciju var saņemt uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 12.janvāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


Kontaktpersona– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521. e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.