No nākamā gada valsts amatpersonas deklarāciju varēs iesniegt tikai elektroniski

17.12.2009.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406200, fakss 65406216, e-pasts:
LRI.lietvediba@vid.gov.lvwww.vid.gov.lv


2009.gada 12.novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk- likums), kas nosaka valsts amatpersonām par pienākumu deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk- VID) iesniegt tikai un vienīgi elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS). Minētie likuma grozījumi stāsies spēkā 2010.gada 1.janvārī.


No nākamā gada 1.janvāra likuma 23.panta otrā daļa noteiks valsts amatpersonām par pienākumu deklarācijas iesniegt VID elektroniskā veidā, izmantojot VID EDS. Lai kļūtu par EDS lietotāju, ar VID ir jānoslēdz līgums par sistēmas lietošanu vai arī, ja personai ir A/S „Latvijas Pasts” izsniegtā e-paraksta viedkarte, reģistrāciju EDS var veikt tiešsaistē. Sīkāka informācija par EDS un to, kā kļūt par sistēmas lietotāju, ir pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv, sadaļā Kas ir EDS? un Kā kļūt par EDS lietotāju?


Visus iepriekšējos gadus VID pievērsa pastiprinātu uzmanību amatpersonu informēšanai par iespēju valsts amatpersonu deklarācijas iesniegt elektroniski un to, kādas priekšrocības sniedz EDS, taču vairākums – aptuveni 50 tūkstoši, valsts amatpersonu tomēr izvēlējās turpināt deklarācijas sniegt rakstveidā. VID triju gadu laikā kopumā ir pārliecinājis 11,5 tūkstošus valsts amatpersonu deklarācijas iesniegt, izmantojot EDS.
Lai sniegtu atbalstu valsts amatpersonām deklarāciju iesniegšanai, izmantojot EDS, VID organizēs apmācības valsts un pašvaldības iestādēs un valsts amatpersonām elektroniski nosūtīs informatīvos materiālus.


VID atgādina, ka EDS lietošana nodrošina vairākas priekšrocības, proti, ietaupa laiku dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai, samazina pārrakstīšanās un aprēķina kļūdu iespējas, jo EDS veic automātisku dokumentu pareizības pārbaudi, un EDS lietotājam nodrošina detalizētu informāciju par datu nosūtīšanas rezultātiem.


Informāciju par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu var saņemt arī zvanot uz VID informatīvo tālruni 1898.


Informācija par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu elektroniskā veidā, to novitātēm un ar to saistītajām normatīvo aktu izmaiņām ir atrodama VID mājas lapā, sadaļā Noderīgi – Informācija valsts amatpersonām.


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs
tālr.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.