Par apkuri Preiļu pilsētā

07.12.2009.

Saņemti rēķini par patērēto siltumu novembra mēnesī (norēķinu periods no 27.10.2009. līdz 25.11.2009., kopumā 30 dienas). Vidējā gaisa temperatūra šajā periodā saskaņā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datiem bija +2,82oC. Šajā periodā iedzīvotājiem, kuri siltumu saņem no Centra, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, vidējais tarifs par 1m2 apkurināmās platības ar PVN bija Ls 0,823. Tas ir par 17,5% mazāks nekā pagājušā gada novembrī, kad norēķina periods bija 28 dienas, bet vidējā gaisa temperatūra bija +3,0°C. 2009. gada 1. janvārī PVN apkurei pieauga no 5% līdz 10%.


Decembrī SIA „Preiļu saimnieks” iepērk dabasgāzi no a/s „Latvijas Gāze” par dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu 166,10 Ls/tūkst.m3 bez PVN. Ņemot vērā šā brīža dabasgāzes cenu, decembrī apkures tarifs Preiļos ir 40,17 Ls/MWh ar PVN (apkures tarifs 36,52 Ls/MWh + 10% PVN). Salīdzinot šā brīža apkures tarifu ar pagājušās gada decembra apkures tarifu, tas Preiļos ir samazinājies par 17,7%, bet ja salīdzinām ar šī gada aprīļa apkures tarifu, tad tas ir samazinājies par 10,7%.


Saskaņā ar jaunākajām AS „Latvijas Gāze” prognozēm par dabas gāzes tarifu izmaiņām 2009. un 2010. gadā dabasgāzes tirdzniecības tarifi lielajiem patērētājiem varētu saglabāties nemainīgi līdz nākošā gada maijam, bet tad tiek prognozēts, ka tie pieaugs. Līdz ar to arī apkures tarifi līdz nākošā gada maijam varētu saglabāties šā brīža līmenī.


Jānis Vaivods,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciālists

Pēdējās izmaiņas: 07.12.2009.