Līdz pavasarim darbu pārtrauc viesnīca „Preiļi”

07.12.2009.

Samazinoties tūrisma plūsmai, arī viesnīcām ievērojami ir samazinājies klientu skaits, kas līdz ar to ietekmē to rentabilitāti. Izņēmums nav arī SIA „Preiļu saimnieks” viesnīca „Preiļi”, kurā ir iespējams izmitināt 33 viesus. Viesnīcas „Preiļi” faktisko ieņēmumu un izdevumu analīze par 2009. gada 9 mēnešiem ir negatīva (-6048,94 Ls). Viesnīcas uzturēšana radīja zaudējumus un, lai rastu risinājumu viesnīcas darbības nodrošināšanai, SIA „Preiļu saimnieks” vērsās pie Preiļu novada domes. Preiļu novada domes deputāti 2009. gada 19. novembrī atteica piešķirt finansējumu viesnīcas „Preiļi” turpmākās darbības nodrošināšanai un nolēma šī jautājuma risināšanu novirzīt SIA „Preiļu saimnieks” valdei.


SIA „Preiļu saimnieks” valde, izvērtējot vairākus iespējamos risinājumus, kā arī ņemot vērā to, ka Preiļos ir arī alternatīvas viesu izmitināšanai, nolēma uz laiku pārtraukt viesnīcas „Preiļu” darbu (nodrošinot ikdienas uzturēšanas izdevumus: apsardze un siltumu minimālā temperatūrā), kā arī tika panākta vienošanās ar viesnīcas darbiniekiem par viņu došanos bezalgas atvaļinājumā līdz viesnīcas darbības atjaunošanai. Ar 2009. gada 1. decembri viesnīca „Preiļi” pārtrauca darbu līdz nākošā gada pavasarim. Decembra sākumā SIA „Laura plus” izteica priekšlikumu par daļas viesnīcas „Preiļi” telpu nomāšanu. Izvērtējot priekšlikumu, tika nolemts līdz 2010. gada 21. maijam 3 viesnīcas „Preiļi” numurus (divus divvietīgus un vienu vienvietīgu) izīrēt SIA „Laura plus” un līdz ar to tie arī ziemas periodā tiks izmantoti Preiļu pilsētas viesu izmitināšanai.

Pēdējās izmaiņas: 07.12.2009.