Paldies par atkritumu šķirošanu!

14.12.2009.

Šķirojot atkritumus mēs saudzējam vidi un neatjaunojamos dabas resursus. Skaitļi par pārstrādei nodotajiem atkritumiem un to kā pamazām, bet mainās attieksme pret atkritumu šķirošanu rāda, ka esam uz pareizā ceļa. Šogad esmu tikusies ar skolēniem, daudz nācies paskaidrot pieaugušajiem, ka nemaz nav nepieciešamas vairākas miskastes, lai savā mājā varētu šķirot atkritumus.


Šogad pirmo reizi pārstrādei nodevām dienasgaismas lampas. Lielāko daudzumu nodeva iestādes, arī privātpersonas atved uz atkritumu šķirošanas laukumu Rīgas ielā 4. Varētu šķist, kas tas ir 393 kg, tomēr, tā kā lampas ir vieglas, sanāca pilns kravas mikroautobusa kravas nodalījums. Aicinu iestādes, mainot dienasgaismas spuldzes, zvanīt un vienoties par veco spuldžu savākšanu vai arī paši atvediet tās uz šķirošanas laukumu Rīgas ielā 4.


Arī stikla iepakojumu (burkas, pudeles) šogad nodevām pirmo reizi. Lielākais apjoms tika savests no šķirošanas konteineriem (ar zaļiem vākiem). Arī iedzīvotāji gan paši veda uz Rīgas ielā 4 esošo atkritumu šķirošanas laukumu, gan pasūtīja SIA „Preiļu saimnieks” transportu lielāka iekrāta pudeļu un burku daudzuma izvešanai.


Aicinu firmas noslēgt līgumu ar SIA „Preiļu saimnieks” par kartona un makulatūras savākšanu. Jo katrā birojā un mājā rodas papīra atkritumi, kurus nemetiet konteineros, bet nododiet pārstrādei. Aicinu firmas birojos novietot kastīti vai atkritumu maisu, kuros sakrāt sausu makulatūru, kuru varat vest paši vai zvaniet, vienosimies par noteiktām dienām, kad no jums savāksim šos atkritumus.


Esmu ievērojusi, ka Preiļu iedzīvotāju vairākums ir sapratuši, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jānodod pārstrādei. Ir taču daudz ērtāk atvest pašiem uz Mehanizatoru ielā 1 esošo pieņemšanas punktu vai pieteikt SIA „Preiļu saimnieks” tehniku, nekā vest uz mežu vai glabāt mājās nezinot ko ar nolietoto iekārtu iesākt.


Arī nākošgad aicinu Preiļu iedzīvotājus zvanīt SIA „Preiļu saimnieks”, ja nezināt ko iesākt ar kādiem atkritumiem. Vienosimies kā Jums no tiem atbrīvoties ērtāk un videi draudzīgāk.


Paldies visiem atkritumu šķirotājiem gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem! Novēlu mums visiem arī 2010. gadā saglabāt „zaļu” domāšanu!


Atkritumu šķirošanā paveiktais 2009. gadā:
Pārstrādei 2009. gadā nodots: kartons: 66,79 t; elektropreces: 11,320 t; dienasgaismas spuldzes: 0,393 t; stikla iepakojums: 13,38 t.
Rīgas ielā 4 nodošanai uz pārstrādi sagatavošanā šobrīd ir: aptuveni 20 tonnas stikla, kas gaida prom vešanu uz pārstrādi; sagatavota pēc krāsas sašķirotu un sapresētu PET pudeļu krava prom vešanai; makulatūra ir sapresētas ķīpas un aptuveni 20 tonnas nepresētas. Presētā un nepresētā makulatūra kopā ir aptuveni 30 tonnas.
Mehanizatoru ielā 1 nodošanai uz pārstrādi sagatavošanā šobrīd ir savāktas aptuveni 10 tonnas nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu.Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.