Preiļu novada domes deputāti iepazīstas ar SIA „Preiļu saimnieks” darbību

25.11.2009.

Lai iepazītos ar SIA „Preiļu saimnieks” darbību klātienē, novembra nogalē Preiļu novada domes deputāti pabija visās SIA „Preiļu saimnieks” struktūrvienībās un vairākos objektos. Deputāti apmeklēja visas pilsētas katlu mājas, atkritumu šķirošanas laukumus, iepazinās ar attīrīšanas iekārtu un atdzelžošanas stacijas darbību.


Apmeklējuma laikā tika pārrunāti jautājumi par ūdens attīrīšanu, siltuma ražošanu, dalītā tarifa ieviešanas iespējamību, pakalpojumu izmaksām un pēdējās domes sēdēs bieži cilāto jautājumu par ūdens cirkulāciju daudzdzīvokļu mājās un maksas ieviešanu par to.


Uzņēmuma apmeklējuma laikā deputātiem bija iespēja daudzus aktuālus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, pārrunāt ar SIA „Preiļu saimnieks” daļu vadītājiem un speciālistiem. 


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks atzina, ka deputāti bija ieguvēji, jo komunālo pakalpojumu jautājumu lemšana domes sēdēs nav iespējama bez ieskata uzņēmuma darbībā.


Jāatzīst, ka šī sasaukuma deputāti ieinteresējušies par uzņēmuma darbību, lai kopīgi ar SIA „Preiļu saimnieks” vadību rastu optimālu uzņēmuma saimniekošanas modeli arī ekonomiski ne tik vieglajos laikos.   


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 25.11.2009.