KIF aicina NVO pieteikties finansējumam akcijā „Palīdzēsim māmiņai”

04.01.2010.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) šonedēļ izsludina jaunu akciju „Palīdzēsim māmiņai”, kuras mērķis ir palīdzēt tām organizācijām Latvijas reģionos, kuras sniedz praktisku atbalstu māmiņām – ģimeņu centriem, sieviešu organizācijām, māmiņu klubiem un bērnu un jauniešu centriem. Akcija tiek īstenota ar Ināras un Borisa Teterevu finansiālu atbalstu.


Kā norāda Kopienu iniciatīvu fonda direktore Inta Paeglīte, šī brīža ekonomiskajā situācijā īpaši aktualizējies jautājums, kā atbalstīt ģimenes un sniegt tām palīdzību grūtā brīdī. „Ar šo akciju vēlamies palīdzēt darbīgām nevalstiskajām organizācijām Latvijas reģionos, kuras, neskatoties uz šī brīža grūtībām un dažādiem satricinājumiem, atrod spēku un iespējas piedāvāt māmiņām un viņu atvasēm lietderīgus un interesantus pasākumus,” stāsta Inta Paeglīte.


KIF pieredze liecina, ka dažkārt pavisam neliela iniciatīva, īstajā brīdī saņēmusi atbalstu, paver jaunas iespējas sadarbībai, vērtīgām idejām un attīstībai.  


Līdz šim Kopienu iniciatīvu fonds jau ir atbalstījis ģimeņu jomas organizācijas, tomēr šobrīd īpaši aktuālas kļuvušas problēmas, kas saistītas ar jauno māmiņu iespējām organizēt savu ikdienu, savienot bērnu audzināšanu ar darbu, kā arī sagādāt iespēju sev un savām atvasēm kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. KIF pieredze liecina, ka vietējai sabiedrībai un konkrētajām NVO ir daudz labu iniciatīvu, tādēļ jaunās akcijas „Palīdzēsim māmiņai” mērķis ir rosināt uz savstarpēju sadarbību un aktīvu rīcību, lai ieceres īstenotos.


Kopienu iniciatīvu fonds aicina nevalstiskās organizācijas rūpīgi izvērtēt savas iespējas īstenot idejas māmiņu atbalstam un gatavot projektu pieteikumu akcijā „Palīdzēsim māmiņai” finansējuma saņemšanai praktiskiem mērķiem – biedrības telpu remontam, aprīkojuma nodrošināšanai, darba organizēšanai dienas centros un citām lietām, kuras nākamajā gadā sniegtu atspaidu māmiņām un viņu bērniem.


Maksimālais piešķīruma apjoms vienam projektam jaunajā akcijā ir 2000 LVL. Izprotot šī brīža situāciju valstī, projekta līdzfinansējuma apjoms ir tikai 10% no kopējā projekta budžeta. Galvenais nosacījums – projekts sniedz praktisku ilgtermiņa atbalstu iesniedzējorganizācijai.


Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 9.marts. 


Plašāka informācija par akciju „Palīdzēsim māmiņai” pieejama Kopienu iniciatīvu fonda mājas lapā www.iniciativa.lv.     


Uzziņai:


Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (KIF) ir nodibinājums, kas piesaista līdzekļus no plaša ziedotāju loka, lai atbalstītu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā, un veicinātu kopienu iniciatīvu veidošanos. Kopienas iniciatīva ir aktivitāte vietējās sabiedrības – ciema, pagasta, mazpilsētas – dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas top sadarbībā starp sabiedrisku organizāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Šī kopīgā darbošanās padara kopienas dzīvi labāku un veicina iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un paātrina vietējās attīstības tempus.


 

Pēdējās izmaiņas: 04.01.2010.