Noslēdzies projekts Aizkalnes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, Preiļu novadā

09.11.2009.

Novembra sākumā noslēdzās Aizkalnes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija.


Aizkalnes ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma jau bija savu laiku nokalpojusi un tāpēc bija nepieciešama tās rekonstrukcija. Šim nolūkam Preiļu novada dome nolēma paredzēt daļu no finansējuma, kas saņemt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas budžeta programmas 12.00.00 „Atbalsts novadiem” ietvaros, šos līdzekļus novirzot SIA „Preiļu saimnieks”. Atbilstoši visām prasībām, veicamajiem darbiem tika izstrādāts tehniskais projekts. Rekonstrukcijas darbi tika uzsākti šīgada jūnijā un darbus veica SIA „Preiļu santehniķis”.


Projekta ietvaros veikti sekojoši rekonstrukcijas darbi:
• Ūdensvada tīkla ierīkošana ar cauruli no pagasta centra līdz mājai Nr.4 Parka ielā (780m);
• Ūdensvada tīkla ierīkošana ar cauruli no pamatskolas ēkas līdz „Līvānu mājai” (80m);
• Lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ierīkošana pie mājas Nr. 4 Parka ielā, ar jaudu 10m3/diennaktī., mājas pieslēgšana pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
• Aizkalnes pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sūkņu stacijas un gaisa pūtēju telpu renovācijas darbi (logu, durvju maiņa, jumta nomaiņa, ārējo un iekšējo sienu apdare). Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas žoga, vārtu maiņa (350m);
• Aizkalnes pagasta atdzelžošanas stacijas sanitārās zonas žoga, vārtu maiņa (400m);
• Ūdens ņemšanas vietas akas pacelšana līdz 1m virs zemes, akas apbēršana ar zemi.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2009.