Latvijas Pašvaldību mācību centra sapulce apstiprina biedru tiesību un saistību pārņēmējus un valdes locekļus

11.12.2009.

LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA  
Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr. 7226536, fakss 7212241
e-pasts:
lps@lps.lv
www.lps.lv


Sagatavoja Dace Zvirbule, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālrunis 29356019, e-pasts dace.zvirbule@lps.lv 


Trešdien, 9.decembrī, biedrības „Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (LPMC) biedru sapulce pieņēma lēmumus „Par izmaiņām biedrības biedru sastāvā” un „Par izmaiņām biedrības valdes locekļu sastāvā”.


Ar lēmumu „Par izmaiņām biedrības biedru sastāvā” sapulce, izskatot jaunizveidoto novadu domju lēmumus, apstiprināja par biedrības biedru saistību un tiesību pārņēmējiem šādu novadu pašvaldības: Pāvilostas novada pašvaldība (Pāvilostas pilsētas pašvaldības tiesību un saistību pārņēmēja); Ogres novads (Ķeipenes pagasts, Suntažu pagasts); Jaunpils novads (Jaunpils pagasts); Alūksnes novads (Alūksnes pilsēta); Talsu novads (Valdemārpils pilsēta); Bauskas novads (Bauskas pilsēta); Madonas novads (Madonas pilsēta); Strenču novads (Strenču pilsēta); Inčukalna novads (Vangažu pilsēta); Krustpils novads (Kūku pagasts).


Ar lēmumu „Par izmaiņām biedrības valdes locekļu sastāvā” sapulcē par biedrības valdes locekļiem ir apstiprināti: Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienība; Eiženija Aldermane, Rīgas dome; Ligita Gintere, Jaunpils novada dome; Āris Vilšķērsts,  Madonas novada dome un Miervaldis Krotovs, Talsu novada dome.


Plašāku informāciju par LPMC skatiet mājas lapā: www.lpmc.lv
___________________________________________________________________
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno republikas pilsētu un novadu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. Kopš 2009.gada 1.jūlija Latvijas Republikā ir 118 pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 109 novadu domes. Visas pašvaldības ir LPS biedri. 


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.