Par kases aparātu ar elektronisko kontrollenti pārreģistrāciju

11.12.2009.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406200, fakss 65406216, e-pasts:
LRI.lietvediba@vid.gov.lv; www.vid.gov.lv


Sakarā ar izmaiņām Ministru kabineta Noteikumos Nr.133 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”, kases aparātu un kases sistēmu lietotājiem, kuri veic kases aparātu un kases sistēmu tehnisko iespēju papildināšanu, pievienojot elektronisko kontrollenti, jāvēršas VID, lai pārreģistrētu savā lietošanā esošus VID datu bāzē (reģistrā) jau reģistrētus kases aparātus un kases sistēmas.


Papildinot VID reģistrēta kases aparāta vai kases sistēmas modeļa tehniskās iespējas (programmatūru) ar iespēju kases aparātam vai kases sistēmai pievienot elektronisko kontrollenti, tiek izmainītas kases aparāta vai kases sistēmas modeļa tehniskās iespējas (programmatūra), un tās vairs pilnībā neatbilst tam kases aparāta vai kases sistēmas modelim, kas ir reģistrēts VID. Tādējādi apkalpojošajam dienestam pirms elektroniskās kontrollentes uzstādīšanas kases aparātu vai kases sistēmu lietotāju jau reģistrētajos kases aparātos vai kases sistēmās ir jāveic visu to kases aparātu un kases sistēmu modeļu reģistrēšana VID (t.i., jāreģistrē kā jauns kases aparāta vai kases sistēmas modelis), kuriem paredzēta iespēja pievienot elektronisko kontrollenti. Tikai pēc tam elektroniskā kontrollente var tikt uzstādīta kases aparāta vai kases sistēmas lietotāja kases aparātā vai kases sistēmā.


Apkalpojošam dienestam, veicot jau VID vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrētā kases aparāta vai kases sistēmas aprīkošanu ar elektronisko kontrollenti, pirms kases aparāta vai kases sistēmas aprīkošanas ar elektronisko kontrollenti jānodrošina Z pārskata izdrukāšana. Savukārt, uzstādot elektronisko kontrollenti kases aparātā vai kases sistēmā,  apkalpojošam dienestam jānodrošina pirmā Z pārskata pēc elektroniskās kontrollentes uzstādīšanas izdruka, par minētajām darbībām veicot atzīmi kases aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē, to apstiprinot ar parakstu, datumu un laiku, un izdrukātos Z pārskatus ielīmējot kases aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē. Apkalpojošā dienesta atbildīgā persona kases aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē norāda arī kases aparāta vai kases sistēmas modeļa nosaukumu, kāds tas ir pēc kases aparāta vai kases sistēmas aprīkošanas ar elektronisko kontrollenti un reģistrēšanas VID.


Kases aparāta un kases sistēmas lietotājam pēc kases aparāta vai kases sistēmas aprīkošanas ar elektronisko kontrollenti pirms kases aparāta lietošanas uzsākšanas jāiesniedz VID rakstisks iesniegums par VID vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrētā kases aparāta vai kases sistēmas pārreģistrēšanu un kases aparāta vai kases sistēmas tehniskā pase ierakstu veikšanai par izmaiņām.


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Biroja priekšniece
tālr.65406211


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.