Preces atbilstība un garantija

11.12.2009.

Baiba veikalā nopērk televizoru. Pēc četriem mēnešiem tas sabojājas. Ko Baiba var prasīt no pārdevēja? Baibai ir arī garantijas talons.  


Kādām prasībām jāatbilst precei?


• jāatbilst aprakstam vai specifikācijai
• jāatbilst paredzētajam izmantošanas nolūkam
• jābūt kvalitatīvai


Precei jāatbilst tai informācijai, kas par to sniegta (piemēram, reklāmā vai cita veida informācijā). Piemēram, ja tirgotājs reklāmā apgalvo, ka guļamistabas mēbeļu komplekts tiek ražots tikai no ozolkoka, tad tas ir neatbilstošs, ja ir izgatavots no priedes koka. 


Ko man darīt, ja iegādātai precei ir trūkumi?


Tev ir tiesības prasīt tirgotājam preces trūkumu novēršanu vai maiņu pret līdzvērtīgu bez maksas. Latvijā iegādātai precei Tu vari prasīt arī cenas samazinājumu vai par preci samaksātās naudas summas atmaksu.


Pretenziju vēlams pieteikt tūlīt pēc trūkumu konstatēšanas. Tev ir tiesības pretenziju pieteikt divu gadu laikā no preces iegādes (preces saņemšanas) dienas.


Kā rīkoties, ja preces trūkumi atklājas tikai pēc kāda laika?


Ja preces trūkumi atklājas sešu mēnešu laikā no tās iegādes, uzskatāms, ka tie eksistējuši jau preces iegādes brīdī. Domstarpību gadījumā tirgotāja pienākums ir pierādīt, ka precei nebija trūkumu tās iegādes brīdī.


Ja preces trūkumi atklājas vēlāk nekā pēc sešiem mēnešiem no preces iegādes brīža, Tev jāpierāda, ka preces trūkumi eksistēja jau preces iegādes brīdī. Ja Tu to spēj pierādīt, Tev ir tiesības tirgotājam prasīt trūkumu novēršanu vai preces maiņu pret līdzvērtīgu bez maksas. Ja tirgotājam nav iespējams nodrošināt iepriekš minēto prasību izpildi, Tev ir tiesības prasīt arī par preci samaksātās naudas summas atmaksu proporcionāli preces nolietojumam vai cenas samazinājumu.


Kā man rīkoties, ja tirgotājs liek vērsties pie ražotāja?


Tirgotājs nav tiesīgs atteikties izskatīt Tavu pretenziju un likt vērsties pie ražotāja. Tirgotājam ir pienākums pieņemt un izskatīt Tavu pretenziju.


Preci es iegādājos izpārdošanā. Vai tam ir kāda nozīme?


Neatkarīgi no tā, vai prece tiek pārdota ar atlaidi vai citiem īpašiem nosacījumiem, Tu vari izmantot iepriekš minētās tiesības.


Vai šīs tiesības ir spēkā, ja es iegādājos preci interneta veikalā Eiropā?


Visās Eiropas Savienības valstīs Tev ir tiesības tirgotājam prasīt trūkumu novēršanu vai preces maiņu pret līdzvērtīgu bez maksas. Ja tirgotājs nevar novērst preces trūkumu vai preci aizvietot, Tu vari prasīt cenas samazinājumu vai visas naudas summas kompensāciju. Ja tev ir radušās problēmas ar preci, kas iegādāta kādā Eiropas valstī, vērsies pēc palīdzības Eiropas Patērētāju informēšanas centrā Latvijā.


Vai iepriekš minētās tiesības vari izmantot, ja esi iegādājies pakalpojumu?


Latvijā iepriekš minētās tiesības Tu vari izmantot arī tad, ja esi iegādājies pakalpojumu, piemēram, apmeklējis frizieri vai apģērbu tīrītavu. Eiropas valstīs ir atšķirīgi nosacījumi par pakalpojumiem.


Precei ir pievienots garantijas talons. Kāda tam ir nozīme?


Garantija neietekmē Tavas ar likumu piešķirtās tiesības. Garantija ir ražotāja vai tirgotāja brīvprātīgas saistības papildus likumā ietvertajām tiesībām. Piemēram, ražotājs vai tirgotājs garantijas noteikumos paredz, ka Tu vari izteikt pretenziju par preces trūkumiem trīs gadu laikā no tās iegādes.


Tirgotājs nav tiesīgs samazināt ražotāja dotās garantijas apjomu un saīsināt tās termiņu.


Atceries!


• Tev ir tiesības pieteikt pretenziju tirgotājam 2 gadu laikā no preces iegādes


• Tev ir tiesības prasīt tirgotājam trūkumu novēršanu, preces apmaiņu, cenas samazinājumu vai naudas atmaksu. Šīs tiesības ir spēkā arī tad, ja esi preci iegādājies ar atlaidi!


• Garantija sniedz Tev papildu priekšrocības, bet tā nedrīkst ierobežot Tavas likumīgās patērētāja tiesības


Šis materiāls sniedz īsu pārskatu par Tavām tiesībām. Plašāka informācija ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) un Eiropas Patērētāju informēšanas centrā (www.ecclatvia.lv).


Uzzini vairāk par savām patērētāja tiesībām Eiropas Savienībā: www.pateretajiem.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.