Preču drošums!

11.12.2009.

Zanes mazā meitiņa, spēlējoties ar šķiltavām, kas izskatās pēc rotaļlietas, gandrīz savainojās. Kā izvairīties no šādām situācijām?


Kādas prasības ir izvirzītas precēm Eiropas Savienībā?


Kā patērētājam, kas dzīvo Eiropas Savienībā, Tev nevajadzētu uztraukties par to preču drošumu, kuras esi iegādājies. Par preču drošumu ir atbildīgi ražotāji, un dažādām preču un pakalpojumu kategorijām ir noteikti standarti. Dažām preču kategorijām, lai tās varētu laist apgrozībā, paredzēta atbilstības novērtēšana, kā arī speciālas prasības to drošuma nodrošināšanai.


Piemēram, aizliegtas ir šķiltavas, kuru izskats atgādina bērniem pievilcīgu priekšmetu: multiplikācijas filmu personāžus, rotaļlietas, kā arī šaujamieročus, pulksteņus, telefonus, mūzikas instrumentus, dzīvniekus, pārtiku vai dzērienus, vai tām ir izklaides funkcijas (melodiju atskaņošana, mirgošana, kustīgas daļas).


Ko nozīmē CE zīme?


CE zīme ir uz lielākās daļas Eiropas Savienības preču, tā ražotājs apliecina, ka produkts atbilst noteiktajiem drošības standartiem. CE zīme ir obligāta dažām produktu grupām, piemēram, elektroprecēm, rotaļlietām un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Lai arī CE ir noderīga norāde,  zīme negarantē  preces drošumu.


Kā rīkoties, ja prece nav droša?


Ja prece nav droša, ražotāja pienākums ir izņemt to no apgrozības un, ja nepieciešams, brīdināt patērētājus un atsaukt preci. 


Kā izvairīties no nedrošām precēm?


Ieteicams:
• izlasīt brīdinājuma tekstus vai apskatīt simbolus preču marķējumā, kas var brīdināt par iespējamiem riskiem, lietojot preci
• iepazīties ar preces lietošanas instrukciju
• iegādājoties rotaļlietu, ievērot norādīto vecuma ierobežojumu, jo lielākiem bērniem paredzētā rotaļlieta var būt bīstama mazuļiem vai zīdaiņiem


Kā rīkoties, ja ir aizdomas par nedrošas preces iegādi?


Ziņo par iespējami nedrošu preci ražotājam vai tirgotājam, no kura to esi iegādājies, un Patērētāju tiesību aizsardzības centram.


Kā jārīkojas, ja ražotājs ir izplatījis paziņojumu par nedrošas preces atsaukšana?
 
Tev jāatdod prece, un ražotāja pienākums ir atmaksāt Tev naudu. Rūpīgi pārbaudi, vai preces modelis un sērijas numurs atbilst atsaukumā norādītajiem. Preču atsaukumus parasti publicē laikrakstos vai arī izvieto informāciju tirdzniecības vietās.


Ko darīt, ja nedrošas preces dēļ Tev nodarīts kaitējums? 


Ražotājs ir atbildīgs par Tev nodarītā kaitējuma kompensēšanu. Pēc palīdzības Tu vari griezties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, zvanot pa tālruni 67388639.
Prasību par zaudējumu atlīdzību vari celt 3 gadu laikā no dienas, kad esi uzzinājis par preces trūkumu, zaudējumiem un zaudējumu atlīdzinātāju. Prasību atlīdzināt zaudējumus Tu nevari celt, ja no dienas, kad ražotājs laidis apgrozībā preci, kuras dēļ Tev radīts zaudējums, pagājuši 10 gadi.


Vai iepriekš minētais attiecas arī uz pakalpojumiem?
Latvijā arī pakalpojumiem ir jāatbilst drošuma prasībām, un pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt drošu pakalpojumu sniegšanu. Tu vari izmantot tās pašas tiesības, kādas Tev ir nedrošas preces iegādes gadījumā, ja nedroša pakalpojuma dēļ Tev radušies zaudējumi.


Atceries!
– Ja Tev rodas aizdomas par nedrošas preces iegādi, Tev ir tiesības par to ziņot tās ražotājam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram
– Pārbaudi, vai preces, kuras esi iegādājies, ir drošas bērniem un zīdaiņiem (jaunākiem par 36 mēnešiem), un vairakkārt pārliecinies, vai tām nav sīku, viegli atdalāmu detaļu!
– Pirms sāc lietot elektropreces, vienmēr rūpīgi izlasi   lietošanas instrukciju!


Šis materiāls sniedz īsu pārskatu par Tavām tiesībām. Plašāka informācija ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) un Eiropas Patērētāju informēšanas centrā (www.ecclatvia.lv).


Uzzini vairāk par savām patērētāja tiesībām Eiropas Savienībā: www.pateretajiem.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.