Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas maksa Preiļos 2010. gadā nemainīsies

09.12.2009.

SIA „Preiļu saimnieks” valde nolēmusi daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas maksu 2010. gadā atstāt bez izmaiņām un noteikt to 0,27 Ls/ m².


Uzņēmums saņēmis daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulču protokolus un māju vecāko iesniegumus, kuros iedzīvotāji pauž savu viedokli un atsakās nākošajā gadā maksāt lielāku apsaimniekošanas maksu, lai veiktu sākotnēji sagatavotajās apsaimniekošanas tāmēs paredzētos remontdarbus un uzlabojumus savās mājās.


SIA „Preiļu saimnieks” valde kopā ar apkalpošanas dienesta speciālistiem ir veikusi katrai mājai sastādīto tāmju analīzi, pārskatījusi visus iedzīvotāju priekšlikumus un iesniegtos labojumus tāmēs un secinājusi, ka šī brīža ekonomiskajā situācijā valstī iedzīvotāji nav gatavi 2010. gadā savu māju uzturēšanai un remontdarbiem atvēlēt lielākus līdzekļus nekā šogad.


Piemērojot 2010. gadā visām daudzdzīvokļu mājām apsaimniekošanas maksu 0,27 Ls/m², nākošgad tiks apmaksāti tikai obligāti veicamie apsaimniekošanas pasākumi – avārijas dienesta uzturēšana, nodokļu maksājumi, avārijas stāvokļa novēršanas darbi māju konstruktīvajos elementos un sanitārtehniskie darbi. Visi tie darbi, kurus iedzīvotāji nav uzskaitījuši par nepieciešamiem savas mājas apsaimniekošanā un kuri nav kā obligāti veicamie darbi, netiks veikti, jo tam pietrūks finansējuma.


Par līdzekļiem, kuri katrai mājai paliks uzkrājumā, tiks veikti tie remontdarbi, kurus būs noteikuši mājas iedzīvotāji ar iedzīvotāju kopsapulces lēmumu. Visi plānotie remontdarbi un uzlabojumi, kuri katrai mājai tika norādīti apsaimniekošanas tāmēs, tiks veikti tikai tādā gadījumā, ja mājas iedzīvotāji tos akceptēs, saskaņos ar SIA „Preiļu saimnieks” un būs gatavi par tiem maksāt.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 09.12.2009.