Pensionāru balle ”Rudens atvasara” Pelēču kultūras namā

16.11.2009.

16. novembrī Preiļu novada Pelēču kultūras namā uz Latvijas 91. gadadienas svinīgo pasākumu un pensionāru balli pulcējās Pelēču pagasta, Saunas pagasta, Aizkalnes pagasta pensionāri un Preiļu novada Pensionāru biedrības pārstāvji.

Pasākums tika rīkots, pateicoties pensionāru iniciatīvai un aktīvai līdzdalībai. Pensionārus sveikt bija ieradies Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, izpilddirektors Vladimirs Ivanovs un domes deputāts Juris Kovaļevskis. Domes priekšsēdētājs sirsnīgiem vārdiem apliecināja savu cieņu pensionāriem, kas, spītējot cienījamajam vecumam, krīzei un dažādām nebūšanām, prot rast prieku arī ikdienas pelēcīgumā.

Koncertu sniedza Pelēču pamatskolas skolēni, uzstājās arī paši pensionāri. Skanīgas dziesmas, raits dejas solis, atraktīvs noskaņojums un smiekli bija šī vakara neatņemama sastāvdaļa un pamats. Gaišs un sirsnīgs bija šķiršanās brīdis, jo vakara gaitā bija iepazīts daudz jauku un labu cilvēku.

Mums šķiet, ka tie, kuri atnāca, varēja labi atpūsties – būt kopā ar saviem bijušajiem darba biedriem un draugiem, pakavēties atmiņās, paklausīties dziesmas un pavērot dejas, kā arī paši padziedāt un padejot.

Vērojot vakara gaitu, nācās secināt, ka cilvēki tiešām ir izslāpuši pēc svētkiem. Ikdienas rutīna un diezgan smagā sadzīve visbiežāk liek domāt par dienišķo maizi uz galda, mazāk par lustēšanos. Taču miesa un gars ir “jābaro” vienlīdz, citādi tie nīkuļos, un, lai cik bēdīgi tas nebūtu, nonīcis gars ir traģiskāks par nonīkušu miesu.

Mēs gribam aicināt mūsu cilvēkus būt tikpat aktīviem arī citos pasākumos. Ne katri svētki var būt tik grandiozi un bagāti, taču katri tiek gatavoti ar domu, lai cilvēks no tiem aizietu ar gandarījuma sajūtu.

Jā, mums visiem trūkst naudas, taču varbūt dažreiz ir vērts atnākt uz pasākumu. Ticiet, laba mūzika, smaidi cilvēku sejās, kopības sajūta un kaut vai par mata tiesu uzfrišināts garastāvoklis ir tā vērti. Tad arī ikdiena neliekas tik vienmuļa, darbs veicas labāk un attiecības ar līdzcilvēkiem kļūst sirsnīgākas.

Neierausimies katrs savā čaulā ! Nāks pavasaris, un mums atkal būs mūsu svinamie svētki. Rīkosim arī balles. Pamēģiniet pārvarēt savu kūtrumu un atlieciet malā mūžīgi nepadarāmos darbus! Varbūt tad, kad rīkotais pasākums būs devis emocionālu lādiņu, tie veiksies divtik labi.
Mēs neesam tik nabagi, kā mēdzam gausties, un, vērojot pensionāru vakaru, ienāca prātā doma, ka Pelēčos pensionāriem varētu būt pašiem savs interešu klubs. Mīļie seniori ! Padomājiet par to, “lieciet” galvas kopā un nāciet ar saviem priekšlikumiem!

Iveta Stašulāne,
Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja
Maija Brice,
Pelēču KN vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 16.11.2009.