Preiļu novada Pensionāru biedrība aicina ikvienu domāt gaišas domas un runāt labus vārdus

09.12.2009.

Kad egles zaros sveces degs
Un svētku mirdzums sāpes segs,
Lai visās acīs gaišums mirdz,
Lai rūgtos brīžus aizmirst sirds!


Ir pienācis decembris – Ziemassvētku gaidīšanas laiks, tuvojas arī gadu mija. Tas ir laiks, kas liek katram atskatīties uz aizejošo gadu, izvērtēt to, atzīt savas kļūdas un apņemties labākiem kļūt. Nečīkstēsim par grūtībām, bet domāsim un runāsim par to, kas uzmundrina un stiprina, jo dzīve ir tik gaiša, cik gaišu mēs to spējam ieraudzīt un citiem parādīt. Ja cilvēks grib svētkus dvēselei, ir jāsagādā tos citiem, un viņa dvēsele uzgavilēs. Vislabākās Ziemassvētku dāvanas ir nemateriālās veltes – mīlestība, iejūtība, uzmanība, pateicība un patiesi sirsnīgi vārdi, kam ikdienas steigā bieži neatliek laika.


Pateicības vārdus visvairāk ir pelnījuši cilvēki, kas nesavtīgi, nežēlojot savu laiku un pūles, darbojas, lai darītu citus veselākus, priecīgākus un garā možākus, kā to dara trīs pensionētās medmāsiņas – Leonora Stare, Erna Kozure un Veronika Sondore. Viņas Dienas centrā veselības aprūpes istabā brīvprātīgi sniedz pensionāriem bezmaksas medicīniskos pakalpojumus.


Savukārt, pensionāri – mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībnieki – ar saviem priekšnesumiem ielīksmo cilvēkus, palīdz aizmirst ikdienas rūpes un vairo pozitīvās emocijas, kas iedarbojas uz cilvēku garīgo veselību spēcīgāk nekā labklājība. Šīs un citas pensionāru aktivitātes brīvprātīgi organizē Pensionāru biedrības valde ar novada domes, tās dienestu un atsaucīgo cilvēku atbalstu, jo Pensionāru biedrībai nav savu naudas līdzekļu. No sirds pateicamies visiem pensionāru aktivitāšu atbalstītājiem.


Vienīgi šogad, finansiālo grūtību dēļ, novada dome nevarēja finansiāli atbalstīt Pensionāru biedrības iedibināto tradīciju – Ziemassvētku dāvanu iegādi vientuļajiem nestrādājošajiem pensionāriem, bet, uzlabojoties finanšu situācijai, šī tradīcija tiks turpināta. Ceru, ka vientuļie pensionāri būs saprotoši, un tas viņu svētku prieku nemazinās, jo Ziemassvētku gars ir mūsu dvēselēs un tam ir jādzīvo sirdīs katru gada dienu.


Visiem mūsu novada senioriem vēlam, lai Ziemassvētku miers nes gaišu prieku jūsu sirdīm, lai katrai Jaunā 2010. gada dienai nāk līdzi saules siltums, zemes spēks, veselība un cerību piepildījums!


Irēna Timošenko,
Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja


 

Pēdējās izmaiņas: 09.12.2009.