Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – atklātu konkursu „Degvielas iegāde Preiļu novada domes vajadzībām”, saskaņā ar nolikumu – <font color=red>grozījumi 23.12.2009., 29.12.2009.</font>

08.12.2009.

Preiļu novada dome paziņo par grozījumiem (23.12.2009. – konkursa rīkotāja juridiskās adreses maiņa;  29.12.2009. – piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datuma maiņa)  atklāta konkursa „Degvielas iegāde Preiļu novada domes vajadzībām” Nolikumā


PREIĻU NOVADA DOME, Raiņa bulvāris 19, Preiļi


1. Atklātā konkursa rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Atklātā konkursa priekšmets – „Degvielas iegāde Preiļu novada domes vajadzībām” , identifikācijas nr. PND 2009/07, saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām.


3. Atklāta konkursa nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā (PDF) sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī nolikumu var saņemt uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 14.janvāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


Piedāvājumi tiks atvērti: Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, 31.kabinetā (2.stāvā) 2010.gada 14.janvārī plskt.10.00


Kontaktpersona– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr.65307322, 26458552. e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv

PIELIKUMĀ: konkursa Nolikums ar grozījumiem (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.