AS ”Latvenergo” cildinājis aktīvākos bibliotekārus

08.12.2009.


AS ”Latvenergo” apbalvojis desmit aktīvākos bibliotekārus, kuri piedalījušies Latvenergo un valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” rīkotajā bibliotekāru izglītošanas projektā, kura ietvaros bibliotekāri tika aicināti iepazīstināt bibliotēku apmeklētājus ar Latvenergo klientu pašapkalpošanās portāla e-latvenergo iespējām.


Balvas tika pasniegtas UNESCO Latvijas nacionālās komisijas rīkotā semināra „Stāstīšanas tradīciju iespējas bibliotēkās” laikā. AS ”Latvenergo” partnera projekta realizācijā – valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” pārstāve Sandra Vīgante balvu pasniegšanas laikā norādījusi, ka, domājot par projekta „Stāstu dokumentēšanas un saglabāšanas” realizāciju, „it sevišķi mūsdienās, meklējot dažādas atbalsta iespējas, sadarbībai ar labiem partneriem ir liela nozīme, un AS ”Latvenergo” ir tieši tāds.”  


Domājot par saistību ar nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas specifiku un sniedzot atbalstu tā iedzīvināšanā „stāstu stāstīšanas un dokumentācijas” ietvaros, bibliotekāriem tika dāvāti digitālie diktofoni, kas sniegs iespējas ne vien aktīvi līdzdarboties nemateriālā kultūras mantojuma apkopošanā, bet arī tā digitalizēšanā, kļūstot pieejamai plašākai sabiedrības daļai


Balvas saņēma Ogres Centrālā bibliotēka, Brunavas pagasta 2. Bibliotēka, Valkas pilsētas bibliotēka, Priekuļu pagasta bibliotēka, Skultes pagasta Stienes bibliotēka, Ilūkstes pilsētas bibliotēka, Jēkabpils rajona Sēlpils pagasta 1. Bibliotēka, Ventspils Galvenā bibliotēka, Kuldīgas rajona Vārmes pagasta bibliotēka. Ar īpašu aktivitāti konkursa laikā izcēlusies Preiļu bibliotēka, tāpēc tā saņēma papildus veicināšanas balvas.


AS ”Latvenergo” rīkotā konkursa ietvaros tika vērtēta bibliotekāru aktivitāte, piedāvājot iedzīvotājiem publiskajās bibliotēkās izmantot Latvenergo elektroniskos pakalpojumus. Konkurss ir daļa no Latvenergo un valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” rīkotā bibliotekāru izglītošanas projekta par klientu pašapkalpošanās portālu e-latvenergo un tiek realizēts projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros. Šī projekta ietvaros AS ”Latvenergo” rīkoja bibliotekāriem konkursu par atbalsta sniegšanu un iedzīvotāju informēšanu par attālināto elektronisko norēķinu u.c. iespējām bibliotēkās.


Apmācībās par Latvenergo e-pakalpojumu sniegtajām iespējām piedalījušies vairāk nekā 850 no visiem 1800 pašvaldību publisko bibliotēku bibliotekāriem. Latvenergo speciālisti konstatējuši, ka bibliotekāru interese par moderno tehnoloģiju piedāvāto iespēju apgūšanu līdz šim ir bijusi augsta, tāpēc apmācības programma joprojām tiek turpināta.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.