Preiliete Vilhelmīne Jakimova saņem Voldemāra Caunes balvu „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”

02.12.2009.

2. decembrī Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā tika pasniegtas divas Voldemāra Caunes balvas „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. Tās šogad saņēma Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova un Pļaviņu Bērnu bibliotēkas vadītāja Gunta Grandāne.


Preiliete Vilhelmīne Jakimova balvu saņēma par radošu, aktīvu, interesantu un pašaizliedzīgu darbu ar bērniem un jauniešiem. Kopš 2007. gada 31. augusta Vilhelmīne strādā par Bērnu literatūras nodaļas vadītāju Preiļu Galvenajā bibliotēkā, un divu gadu laikā viņa ielikusi stingru pamatu, lai Bērnu literatūras nodaļu veidotu kā bērnu un jauniešu izglītības, informācijas un saskarsmes centru, pildot lietotāju pieprasījumus, nodrošinot augstu apkalpošanas kvalitāti un veicinot bērnu un jauniešu informācijas ieguves prasmes.


Bērnu literatūras nodaļa ik gadu ir iesaistījusies vairākos lasīšanas veicināšanas projektos, tiek veikts individuālais darbs pārrunu veidā, ikviens personīgi tiek aicināts uz pasākumiem.


Bibliotēkā ir izveidotas atsevišķas interešu grupas, kuras regulāri darbojas dažādās jomās: Bērnu žūrijas eksperti, jaunie autori, teātra grupa „Kājām gaisām!”, kurā darbojas vairāki skolēni, kuri palīdz organizēt pasākumus.


V. Jakimova par ļoti svarīgu darba formu uzskata informācijas meklēšanas pamatu apguvi, tāpēc nodaļā tiek organizētas apmācības par datu bāzēm, īpaši ar Letoniku un bibliogrāfijas pamatiemaņām.


Organizējot pasākumus, Vilhelmīnei Jakimovai ir izveidota cieša sadarbība ar interešu izglītības iestādēm – Preiļu Mūzikas un mākslas skolu, Preiļu Bērnu un jauniešu centru, Preiļu kultūras centra teātra studiju ”Haoss”. Pirmās iepazīšanās ar bibliotēku ir notikušas arī Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” audzēkņiem. Laba sadarbība bērnu literatūras nodaļai izveidojusies ar biedrību „Preiļu NVO centrs”, Valsts Probācijas dienesta Preiļu nodaļu, Preiļu novada Sociālo dienestu.


Bērnu literatūras nodaļa regulāri konsultē bijušā Preiļu rajona bibliotekārus un skolotājus par jaunākajām bērnu grāmatām, par Letonikas datu bāzes izmantošanu, pagastu bibliotekāri saņem konsultācijas „Bērnu žūrijas” ekspertu darba organizēšanas jautājumos.


Vilhelmīnes Jakimovas nostāja, ka bibliotēkas darbiniekiem regulāri jāpapildina zināšanas profesionālajā jomā, ir veicinājusi darbinieku pozitīvu attieksmi pilnveidot sevi, apgūt jaunas prasmes, lai katrs būtu konkurētspējīgs un spētu kvalitatīvi sniegt sabiedrībai bibliotēkas pakalpojumus.


Bibliotekāra, bibliogrāfa un žurnālista Voldemāra Caunes balvu 2007. gadā nodibināja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. To pasniedz bibliotekāriem, kuri visaktīvāk strādā, lai motivētu bērnus un jauniešus lasīt, izmantot bibliotēku pakalpojumus, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.


Atgādinām, ka Bērnu literatūras nodaļas darba laiks ir izdevīgs ikvienam tās apmeklētājam, jo to var apmeklēt darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst.18.00 un sestdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00.Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.