Apsveic Gada balvas laureātus enerģētikā un studiju diplomdarbu konkursa uzvarētājus

04.12.2009.


Šodien, 4.decembrī, AS “Latvenergo” administrācijas ēkā Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un AS ”Latvenergo” rīkotā konkursa Gada balva laureātu sveikšana. Par labākajiem zinātnisko pētījumu darbiem, kuri veicinājuši Latvijas enerģētikas attīstību, šogad piešķirtas 7 balvas.


AS ”Latvenergo” sadarbībā ar LZA Gada balvu par zinātniskajiem sasniegumiem pasniedz, lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos pētījumus enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanai. Gada balvas pasniegšana šogad notiek devīto reizi.


Galveno – profesora A. Vītola vārda balvu par izcilu devumu enerģētikā 2009. gadā saņēmis Valdis Gavars, Dr.sc.ing., AS ”Latvenergo” Attīstības daļas vecākais plānošanas inženieris, par zinātnisko darbu kopu „Kodolenerģētikas attīstības tendences un tās izmantošana Latvijā”. Darbu kopā ir ietvertas 170 publikācijas, 3 monogrāfijas, 8 izgudrojumi un 7 patenti, tajā skaitā 2008. gada monogrāfija „Atomelektrostacijas. Uzbūve un attīstības tendences”.


Gada balvu par nozīmīgu devumu enerģētikā šogad saņēmuši divi zinātnieki:


Āris Žīgurs, Mg.oec., AS „Rīgas Siltums” valdes priekšsēdētājs par zinātnisko darbu kopu „Centralizētās siltumapgādes efektivitātes paaugstināšana”. Tajā autors apkopojis 25 gadu speciālista pieredzi siltumenerģētikas efektivitātes paaugstināšanā un siltuma izmaksu samazināšanā.


Gaļina Kaškarova, Dr.sc.ing., Fizikālās enerģētikas institūta Enerģijas resursu laboratorijas vadošā pētniece par zinātnisko darbu kopu „Energoresursu racionālas izmantošanas pētījumi”.


Gada balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem saņem četri jaunie zinātnieki:
Pāvels Onufrijevs, Dr.sc.ing., Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Tehniskās fizikas institūta pētnieks par darbu „Ar lāzera starojumu veidotās pusvadītāju Si, Ge un SiGe virsmas nanostruktūras”;


Andrejs Podgornovs, Dr.sc.ing., RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes lektors par darbu „Magnētikā lauka trešās harmonikas enerģijas izmantošana sinhrono dzinēju pašierosmei”;
Claudio Rochas, Dr.sc.ing, RTU docents, SIA „Ekodoma” valdes priekšsēdētājs, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedras vadītājs par darbu „Saules kombisistēmas eksperimentālā analīze. Optimizācija.”;


Jānis Zaķis, Dr.sc.ing., RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes darbinieks, Tallinas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks par darbu „Reaktīvās jaudas nepārtrauktās kompensācijas iespējas ar regulējamu LC sistēmu palīdzību”.


Otro gadu AS ”Latvenergo” rīko arī studiju noslēguma darbu konkursu četrās kategorijās: kvalifikācijas darbs, bakalaura darbs, diplomprojekts (inženiera darbs), maģistra darbs.
Kopā konkursam šogad bija iesniegti 50 darbi no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās koledžas, Rīgas Stradiņa universitātes, Brandenburgas Tehniskās universitātes un Rēzeknes augstskolas.


Kategorijā bakalaura darbs apbalvojumu saņēma Renārs Straupe par darbu “Rīgas TEC-1 siltuma akumulācijas sistēmas izstrādāšana”, Māris Romanovskis par darbu “Alternatīvās elektroenerģijas ražotnes pieslēguma vietas projekts Madonas rajona Sarkaņu pagasta “Poļvarkā””, Sergejs Lupass par darbu “Dzīvojamo ēku elektroinstalācijas prasību salīdzinājums Krievijas Federācijas un Austrālijas elektroietaišu ierīkošanas noteikumos”, Genadijs Zaļeskis par darbu „Ķeguma HES hidroģeneratora ierosmes sistēmas sausā transformatora silšanas pētījums”, Ilze Maderniece par darbu “Mazjaudas vēja elektrostacijas uzstādīšana vienģimenes dzīvojamai mājai”, Tatjana Kalitjuka par darbu “Līdzstrāvas augstsprieguma pārvades līniju (sistēmu) izpēte un analīze”.


Kategorijā maģistra darbs apbalvojumu saņēma Modris Vanags par darbu “Datu pārraides tīklu attīstība izmantojot PLC tehnoloģisko bāzi”, Sergejs Kravecs par darbu „Biogāzes koģenerācijas stacijas darbības pētījumi un analīze”, Jevgēnijs Linčiks par darbu “Vienfāzes zemesslēgumu vietas noteikšana vidsprieguma sadales tīklos”, Aivars Krasts par darbu “Hidroagregātu 13,8 kV (10,5 kV) ģeneratoru mērījumu pārbaužu metodika un rezultātu novērtējums”, Edvīns Prikņa par darbu “Jūrmalas pilsētas energosistēmas attīstība līdz 2018.gadam”, Alvis Braufmans par darbu “Energotīkla operatora dispečervadības sistēmas modernizācijas virzieni”.


Kategorijā kvalifikācijas darbs apbalvojumu saņēma Jānis Rozentāls par darbu “Rīgas raj., Olaines pag., d/s “Plakanciema egles” 69 elektroapgādes rekonstrukcijas projekts”, Kristaps Priede par darbu „Individuālo dzīvojamo māju ciemata “Vīteri” Ādažu pag. Elektroapgāde”, Normunds Stupāns par darbu “Papīrražotnes 20/0,4 kV apakšstacijas projekts”.


Kategorijā diplomprojekts (inženierprojekts) Ilmārs Trucis par darbu “Akciju sabiedrības “Cēsu alus” alus ražotnes Ūdensapgādes sistēmas elektriskās daļas rekonstrukcija”, Vita Lindemane par darbu “110/10 kV apakšstacijas Nr. 130 rekonstrukcija”, Ingus Siliņš par darbu “Apakšstacijas “Valmiera” 110 kV sadalnes rekonstrukcijas projekts”.


Veicināšanas balvas saņēma Laura Dzelzkalēja-Auziņa par darbu “Enerģētikas rīcības plāna un CO2 samazināšanas stratēģijas izstrāde un ieviešana Latvijas pašvaldībās”, Māris Duckis par darbu “Latvijas dzelzceļa Indras posma elektroapgādes optimizācija”, Atis Rektiņš par darbu “Nogulu raksturojums Pļaviņu hidroelektrostacijas gultnes aizsprosta pakājē”, Oskars Ceļmalnieks par darbu “Baltijas elektroenerģijas tirgus izmaiņas Eiropas Savienības prasību piemērošanas rezultātā”.


Svinīgajā pasākumā Gada balvas laureātus un studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētājus sveica Arnis Daugulis, AS ”Latvenergo” valdes loceklis, Inga Kola, Personāla vadības direktore un Juris Ekmanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.