Pagastu iedzīvotāju aktivitāšu organizēšanai tiek iznomātas brīvās pamatskolu telpas

04.12.2009.

Saskaņā ar projektu pieteikumu iesniegšanu finansējuma piesaistei un turpmāko projektu realizāciju dome atļāva Preiļu pensionāru biedrībai projekta „Radošās istabas izveidošana” realizācijai nomāt telpas Pelēču pamatskolā.


Pelēču pagasta pārvaldei jānoslēdz līgums ar Pelēču pamatskolu par neizmantoto telpu nomu skolas ēkas 2. stāvā 35,3 m² platībā. Nomas maksa noteikta Ls 1 gadā. Nomas līgums tiks slēgts uz 7 gadiem.


Deputāti nobalsoja arī par nomas līguma slēgšanu uz septiņiem gadiem starp biedrību „Sabiedriskais centrs „Aizkalne”” un Aizkalnes pamatskolu sakarā uz projekta pieteikuma iesniegšanu finansējuma piesaistei biedrības aktivitātēm.


Biedrībai „Sabiedriskais centrs „Aizkalne”” atļauts iznomāt divas brīvās telpas – 37,8 m² platībā un 16 m² platībā Aizkalnes pamatskolas otrajā stāvā. Nomas maksa – Ls 1 gadā.


Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 04.12.2009.