Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinīgi novērtējusi Preiļu novada domes darbu vienotas elektroniskās dokumentu aprites ieviešanā

01.12.2009.


Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk – RAPLM) šā gada 20. novembrī rīkoja sanāksmi Latgales plānošanas reģiona novadu pašvaldību izpilddirektoriem, lietvedības speciālistiem un informācijas tehnoloģiju speciālistiem par vienotas elektroniskas dokumentu vadības sistēmas ieviešanu novadu pašvaldībās. Šajās sanāksmēs kā eksperti ar pozitīvo pieredzi piedalījās Preiļu novada domes atbildīgie darbinieki.


Nesen saņemtajā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāres L. Straujumas vēstulē pausts atzinums, ka atbildīgo amatpersonu sniegtā informācija par vienotas elektroniskas dokumentu aprites organizāciju un ieviešanu Preiļu novada pašvaldībā, kā arī praktiskā pieredze darbā ar dokumentiem  un izteiktie priekšlikumi ir noderīgi, lai citās novada pašvaldībās ieviestu vienotu elektronisku dokumentu vadības sistēmu.


RAPLM atzinīgi novērtē Preiļu novada pašvaldības darbinieku līdzšinējo ieguldīto  darbu, ieviešot un pilnveidojot vienotu elektronisku dokumentu vadības sistēmu Preiļu novada pašvaldībā, lietvedības dokumentācijas izstrādē, kā arī sniegto atbalstu augstāk minētās sanāksmes norisē.


 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2009.