Izmaiņas skar arī bijušās Preiļu rajona iestādes

02.12.2009.

Ārkārtas domes sēdē deputāti nolēma optimizēt darbu un izveidot vienotu atalgojuma sistēmu visu domes iestāžu darbiniekiem – arī tajās iestādēs, kuras iepriekš bija Preiļu rajona padomes pakļautībā, bet kuras ir pārņēmusi Preiļu novada dome.


Ar 2010. gada 1. janvāri tiek likvidētas vairākas Preiļu novada Izglītības pārvaldes darbinieku štata vienības: sekretāre – lietvede, autovadītājs ekonomists, grāmatvedis, skolu informācijas tehnoloģiju centra vadītājs un skolu informācijas tehnoloģiju centra speciālists.


Ar 2010. gada 1. janvāri amatalgas tiek samazinātas Izglītības pārvaldes vadītājam un darbiniekiem – vispārizglītojošo skolu speciālistam, skolu metodiskā darba speciālistam, jaunatnes lietu un interešu izglītības speciālistam, bērnu tiesību un pirmskolas speciālistam, psihologam un logopēdam. 


Izmaiņas skārušas arī Preiļu novada Bērnu un jauniešu centru un Bērnu un jauniešu sporta skolu. Bērnu un jauniešu centrā no 1. janvāra tiek likvidētas saimniecības daļas vadītāja 0,75 štata vienības, darba drošības speciālista 0,45 štata vienības, datoradministratora 0,25 štata vienības un šofera 0,9 štata vienības.


Bērnu un jauniešu sporta skolā no 1. janvāra nebūs galvenā speciālista un ārsta.


Maija Paegle


 

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2009.