Saunas un Pelēču pagastu pārvaldes tiek reorganizētas par domes struktūrviernībām

02.12.2009.

Administratīvi teritoriālā reforma ir ienesusi pašvaldības darbā daudzas pārmaiņas, kas skar gan iedzīvotājus, gan iestāžu darbiniekus. Domes sēdē deputāti nolēma ar 2010. gada 1. janvāri reorganizēt Preiļu novada pašvaldības iestādes – Saunas pagasta pārvaldi un Pelēču pagasta pārvaldi par Preiļu novada domes struktūrvienībām.


Ar 2010. gada 1. janvāri nolemts Saunas pagasta pārvaldē likvidēt vienu sētnieka un 0,5 sekretāres štata vienības, bet nepieciešamo funkciju veikšanas nodrošināšanai Saunas pagasta pārvaldes štatu saraksts tiks papildināts ar 0,5 kasiera štata vienībām.


Savukārt Pelēču pagasta pārvaldē nolemts likvidēt darba aizsardzības speciālista 0,15 štata vienības un ceļu speciālista 0,25 štata vienības.


Deputāti nolēma ar nākošā gada 1. janvāri samazināt amatalgu sekretārei, apkopējai, autobusa vadītājam un sociālajam darbiniekam Saunas pagastā, kā arī sekretārei, kasierei, apkopējai, autobusa vadītājam un santehniķim – remontstrādniekam Pelēču pagastā. Tuvākajā laikā jāveic attiecīgās izmaiņas abu pagastu pārvalžu nolikumos. 


Maija Paegle


 

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2009.