Par grozījumiem likumā

02.12.2009.


LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINISTRĀCIJA
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406211, fakss 65406335, e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv; www.vid.gov.lv


1. decembrī stājušies spēkā grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” (turpmāk – PVN).


Likumā ir mainīta kārtība, kādā personas tiks reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ar PVN apliekamo personu reģistrā un kādā tās tiks izslēgtas no šī reģistra.


Reģistrējot personu ar PVN apliekamo personu reģistrā, vairs netiks izsniegtas ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecības. Lēmumu par personas reģistrāciju VID ar PVN apliekamo personu reģistrā paziņos internetā VID mājaslapā (www.vid.gov.lv) vai pa pastu.
Personai iesniegumā par tās reģistrāciju VID ar PVN apliekamo personu reģistrā būs jānorāda, kādā veidā tā vēlas saņemt VID pieņemto lēmumu. Ja persona minētajā iesniegumā būs norādījusi, ka VID lēmumu tā vēlas saņemt VID mājaslapā, tad personu uzskatīs par reģistrētu VID ar PVN apliekamo personu reģistrā ar nākamo dienu pēc šā lēmuma paziņošanas. Savukārt, ja lēmumu persona vēlēsies saņemt pa pastu, tad personu uzskatīs par reģistrētu ar septīto dienu pēc šā lēmuma nodošanas pastā.


Apliekamo personu uzskatīs par izslēgtu no VID ar PVN apliekamo personu reģistra ar septīto dienu pēc tam, kad lēmums par apliekamās personas izslēgšanu no VID ar PVN apliekamo personu reģistra būs nodots pastā. Likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā nodokļu maksātāju uzskatīs par izslēgtu no VID ar PVN apliekamo personu reģistra ar likvidācijas pabeigšanas dienu vai ar dienu, kad apliekamā persona beidz pastāvēt reorganizācijas rezultātā. Informācija par nodokļu maksātāja izslēgšanu no VID ar PVN apliekamo personu reģistra tiks publicēta internetā VID mājaslapā vienas darba dienas laikā pēc tam, kad lēmums par izslēgšanu no VID ar PVN apliekamo personu reģistra būs nodots pastā, vai – ja apliekamā persona ir likvidēta vai reorganizēta – pēc tam, kad no Uzņēmumu reģistra būs saņemtas ziņas par apliekamās personas likvidāciju vai reorganizāciju.


Likumā vēl ieviestas šādas PVN piemērošanas izvēles normas:
– apliekamajām personām ir iespēja apvienoties ar PVN apliekamo personu grupā (turpmāk – PVN grupa);
– apliekamajām personām ir tiesības samazināt budžetā maksājamo PVN summu par zaudētā parāda nodokļa summu;
– apliekamās personas var piemērot īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos.


Likumā mainīti termiņi, kuros veicama reģistrācija. Iesniegums VID par reģistrēšanu ar PVN apliekamo personu reģistrā jāiesniedz līdz sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts 10 000 latu noteiktais slieksnis. Agrāk reģistrēšanās bija jāveic 30 dienu laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas. VID atgādina, ka 12 mēneši nav saistīti ar kalendāra gadu, bet ir attiecināmi uz jebkuru 12 mēnešu periodu.


Plašāka informācija atrodama VID mājas lapā www.vid.gov.lv, sadaļā Pievienotās vērtības nodoklis.


Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs
tālr.65406211, fakss 65406335


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.