Par akcīzes nodokļa atmaksu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem

01.12.2009.

LATGALES NODOKĻU UN MUITAS ADMINSITRĀCIJAS PREIĻU NODAĻA


Valsts ieņēmumu dienesta Latgales nodokļu un muitas administrācijas (turpmāk – VID LNMA) Preiļu nodaļa atgādina, ka akcīzes nodokļa atmaksas kārtību par lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai iegādāto degvielu nosaka 2007.gada 7.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.528 „Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela”.


Akcīzes nodokļa atmaksa, saskaņā ar minētajiem noteikumiem, uz laiku bija pārtraukta sakarā ar finansējuma trūkumu no valsts budžeta. Informējam, ka ar šī gada decembri Finanšu ministrija ir piešķīrusi līdzekļus akcīzes nodokļa atmaksai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par iegādāto dīzeļdegvielu.


Nodokļa atmaksa tiks veikta vispirms par jau iesniegtajiem iesniegumiem, kā arī (finansējuma robežās) par tiem, kuri tiks iesniegti turpmāk.


Ņemot vērā minēto, kā arī noteikto jauno dokumentu aprites kārtību VID sistēmā, aicinām nodokļu maksātājus censties pieteikumus akcīzes nodokļa atmaksai VID LNMA Preiļu nodaļā ( Preiļos – klientu zālē, Raiņa bulvārī 22, Līvānos – Rīgas ielā 77, III stāvā) iesniegt decembra sākumā, neatliekot to uz mēneša beigām.


Atgādinām, ka akcīzes nodokļa likme šī gada janvārī iegādātajai dīzeļdegvielai bija 0,193 Ls/l, bet sākot ar šī gada 1.februāri iegādātajai dīzeļdegvielai nodokļa likme ir 0,234 Ls/l. Līdz ar to, par attiecīgajos periodos iegādāto degvielu, vēlams sastādīt atsevišķus iesniegumus.


Aicinām nodokļu maksātājus, iegādājoties iesniegumu veidlapas akcīzes nodokļa atmaksai,  pievērst uzmanību veidlapā norādītajai nodokļa likmei.


Veidlapa (PDF)


NM konsultāciju daļa


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.