AS ”Latvenergo” Enerģētikas muzejā esošā kolekcija nominēta UNESCO Latvijas nacionālajam reģistram

01.12.2009.


AS ”Latvenergo” Enerģētikas muzejā esošā slavenā fotogrāfa un kinooperatora Eduarda Krauca veidotā unikālā fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija par Ķeguma spēkstacijas būvi izvirzīta pasaules kultūras mantojuma  UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Kopumā šai nominācijai bija izvirzīti 12 pretendenti, no kuriem četri tika nominēti.


UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” mērķis ir saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašinot piekļuvi tam un veicinot tā atpazīstamību visā pasaulē. Dokumentārais mantojums ir kultūras mantojuma daļa par cilvēces, kultūras un valodas daudzveidību, par vēsturē piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā. Dokumentārais mantojums ir pasaules atmiņa, tas ir trausls un izzūdošs mantojums, kura bojāeja nozīmētu arī cilvēces atmiņu bojāeju.


 Lēmumu par nomināciju iekļaušanu Latvijas nacionālajā reģistrā pieņem UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālā komiteja, balstoties uz ekspertu iesniegtajiem nomināciju izvērtējumiem. Katru no 12 nominācijām vērtēja trīs neatkarīgi attiecīgās nozares eksperti. Svarīgākie kritēriji iekļaušanai nacionālajā reģistrā ir nominētā dokumentārā mantojuma nozīme Latvijas vēsturē, autentiskums, unikalitāte, retums, pieejamība, nominācijas integritāte, kā arī iesniedzēja sagatavotais nominētā dokumentārā mantojuma popularizēšanas, saglabāšanas un pieejamības veicināšanas Rīcības plāns.


„Nominācija UNESCO nacionālajai programmai ir kā savdabīga dāvana Latvenergo koncerna 70 gadu dzimšanas dienā, kas būs 22.decembrī. Mēs esam lepni par šo kolekciju, jo tā ir Eiropā līdz šim vienīgā zināmā kāda būvobjekta tik vērienīga fotodokumentācija. Sakritība vai likumsakarība, E.Krauca fotokolekcija stāsta par Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecību un tieši Ķeguma HES darbības sākums ir arī Latvenergo koncerna sākotne,” atzīst AS ”Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Kārlis Miķelsons.


E.Krauca foto kolekcijas iekļaušana UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā ir arī liela atbildība Enerģētikas muzejam, kam turpmāk būs pastiprināti jārūpējas par foto kolekcijas glabāšanu un sabiedrības iepazīstināšanu ar to.


Enerģētikas muzejā esošā Eduarda Krauca fotonegatīvu kolekcija par Ķeguma spēkstacijas gaitu ir unikāla ar savu kalendāro precizitāti, atainojot spēkstacijas būvi no 1936.gada 8.septembra līdz 1940.gada 20.jūlijam. Tā ir unikāla arī ar to, ka spēkstacija joprojām darbojas savā vēsturiskajā vietā. Ķeguma spēkstacija ir 20.gadsimta pirmās puses lielākais būvobjekts Baltijā un Ziemeļeiropā, tas ir latviešu un zviedru inženieru kopdarbs, latviešu celtnieku darbs sava laika vērienīgākajā energo objekta celtniecībā. Par šīs būves tapšanas ikdienu arī stāsta Eduarda Krauca fotonegatīvi. Enerģētikas muzeja krājumā esošā kolekcija ir līdz šim Eiropā vienīgā zināmā kādā būvobjekta tik vērienīgā fotodokumentēšana. Kolekcijas apjoms ir 1736 fotonegatīvi uz stikla pamatnes, kas šobrīd ir arī pilnībā digitalizēti.


Ar Eduarda Krauca fotogrāfijām iespējams iepazīties arī klātienē AS ”Latvenergo” Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā izstādē „70 mirkļi Ķeguma spēkstacijas vēsturē”. Izstāde apmeklētājiem apskatāma līdz 2010.gada aprīlim. Pazīstamā fotogrāfa darbi no šīs kolekcijas ir aplūkojami arī Latvenergo mājas lapā www.latvenergo.lv.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.