Būtiski atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai trūcīgajiem pacientiem

26.11.2009.

Lai saglabātu veselības aprūpes pieejamību un ārstēšanās iespējas pacientiem ar ierobežotiem ienākumiem – trūcīgajiem pacientiem – valdība apstiprinājusi Sociālā drošības tīkla pasākumus arī veselības aprūpes jomā.


Ministru kabineta noteikumi nr.214 (pieņemti 2009. gada 3. martā), paredz kārtību kādā iedzīvotāji vai ģimene var tikt atzīti par trūcīgiem (…ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no spēkā esošās minimālās darba algas valstī, ja nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri, nav parādsaistību, aizdevumu, nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai u.tml.) Izziņu, kas apliecina trūcīgās personas statusu izsniedz pašvaldības sociālais dienests, kurā iedzīvotājs ir deklarēts.


Atbalsta pasākumi trūcīgajiem pacientiem no 2009. gada 1. oktobra ir šādi:


1. Trūcīgie pacienti tiek atbrīvoti no pacientu iemaksas


No 1.oktobra trūcīgajiem pacientiem nekādas pacientu iemaksas nav jāmaksā (ne pie ģimenes ārsta, ne pie speciālista, ne uz izmeklējumiem, ne slimnīcās). Bez tam, trūcīgās personas būs atbrīvotas arī no pacienta līdzmaksājuma 15 latu apmērā par vienā ārstēšanās reizē slimnīcā veiktajām ķirurģiskajām operācijām.


2. Trūcīgie  pacienti atbrīvoti no maksas par uzturēšanos „slimnīcu viesnīcās’’


Veselības aprūpes sistēma šobrīd tiek pārorientēta no slimnīcu aprūpes uz ambulatoro un aprūpi dienas stacionāros. Daudzās slimnīcās tiek vairāk attīstīta ārstēšanās dienas stacionāros. Tomēr daudziem pacientiem no lauku reģioniem rodas problēmas izbraukāt uz ārstēšanos katru dienu. Lai šo problēmu risinātu, slimnīcas sāk veidot tā sauktās „slimnīcu viesnīcas”, kurās pacientiem tiks piedāvāta iespēja nakšņot. Tādējādi pacienti, kuri ārstēsies dienas stacionāros, ietaupīs uz transporta izdevumu un uzturēšanās izdevumu rēķina.
Sociālā drošības tīkla ietvaros, trūcīgajām personām slimnīcā izveidoto viesnīcas tipa gultu apmaksa tiks kompensēta un būs par velti, ja pacients saņems dienas stacionāra pakalpojumus, kur pacientam nodrošināta gultasvieta ne mazāk kā četras stundas dienā.


3. Tiek paplašināta mājas aprūpe trūcīgajiem pacientiem ar smagām slimībām


Mājas aprūpe pieejama pacientiem ar smagām, hroniskām slimībām, tādējādi samazinot nepieciešamību pacientam ar vienkāršām aprūpes lietām doties uz ārstniecības iestādi, kas izmaksā daudz dārgāk. Trūcīgajām personām, kas saņem mājas aprūpes pakalpojumu, jau pašreiz pacienta iemaksa nav jāmaksā. Bet, pateicoties Sociālās drošības pasākumu atbalstam, mājas aprūpes pakalpojumus trūcīgajiem pacientiem plānots paplašināt, mājas aprūpes sniedzēju tīklam piesaistot pārprofilējamās slimnīcas un to darbiniekus reģionos, kas būtiski atvieglos arī sociālo situāciju darbiniekiem šajās iestādēs. Līdz ar to mājas aprūpe tiks nodrošināta lielākam skaitam pacientu.


4. Trūcīgie pacienti ar garīgām slimībām tiks aprūpēti speciālos dienas centros


Latvijā ir ļoti daudz garīgi slimu pacientu, kuru stāvoklis nav ļoti nopietns, bet tomēr viņi ir spiesti uzturēties slimnīcās. Attīstot dienas centrus pacientiem ar hroniskām garīgās veselības problēmām, būs iespējams efektīvāk izmantot esošo slimnīcu gultu skaitu un aprūpēt vairāk pacientu. Pacientiem, savukārt, būs iespējams saņemt aprūpi pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai un labāk iekļauties sabiedrībā. Šādu dienas centru izveide tika uzsākta tuvākajā laikā.


5. Valsts apmaksās trūcīgām personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem apmaksās pilnā apmērā, ja izdevumi par valsts nekompensēto daļu kalendārā gada laikā sasniedz 50 latus


No 2009.gada 1.oktobra pacienti, kuriem piešķirts trūcīgas personas statuss, varēs saņemt bezmaksas kompensējamās zāles arī to slimību ārstēšanai, kuriem šobrīd ir noteikta 75% vai 50% kompensācija no valsts, bet atlikusī starpība 25% un 50% bija jāpiemaksā aptiekai pašiem.


Kas jādara, lai saņemtu šādu atlaidi?


1. solis Jākrāj čeki
Iegādājoties kompensējamos medikamentus, ir jāsaglabā medikamentu receptes kopijas un maksājuma dokumenti (kases čeks vai kvīts EKA čekam), kurā papildus norādīts pacienta personas kods un zāļu nosaukums. Šos dokumentus pacients saņems no aptiekas, ja, pērkot kompensējamos medikamentus, uzrādīs aptiekas darbiniekam trūcīgās personas statusu apliecinošu izziņu.
2. solis Jāseko līdzi čeku summai, kas samaksāta kā līdzmaksājums par zālēm
Čeku summai par kompensējamo medikamentu valsts nekompensēto daļu kalendārā gada laikā jāsasniedz 50 latus, vai no šā gada oktobra līdz 31. decembrim 12,5 latus!
3. solis Jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti
• „Izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” kopija;
• kases čeki, kvītis EKA čekam (oriģināli), kas apliecina maksājumu par kompensējamām zālēm; • recepšu kopijas par kompensējamām zālēm, kuras izsniedza aptieka;
• iesniedzot dokumentus uz vietas būs jāuzraksta arī iesniegums, ko palīdzēs izdarīt speciālisti.
4. solis Jādodas uz veselības norēķinu centru pēc izziņas
tad pacientam jādodas uz Veselības norēķinu centra teritoriālajām nodaļām (bij. VOAVAS nodaļām) Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3 (6.ieeja) tālr. 67201282 vai Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē. Nodaļā, iesniedzot visus dokumentus un iesniegumu, jāsaņem speciāla izziņa. Izziņa pacientam tiks nosūtīta piecu darba dienu laikā
Ja izdevumi par kompensējamo medikamentu valsts nekompensēto daļu pārsniegs noteikto limitu, tad pārmaksāto naudas summu atmaksās pacientam pārskaitot naudu uz pacienta bankas kontu.
Dokumentus iespējams nosūtīt un speciālo izziņu varēs saņemt arī pa pastu.
5. solis Ar izziņu jādodas uz aptieku un jāsaņem zāles bezmaksas
Kad pacientam atkal nepieciešamas kompensējamās zāles, aptiekā kopā ar īpašo recepti jāuzrāda arī Veselības norēķinu centra izdotā izziņu un jāsaņem zāles bezmaksas.


SVARĪGI IEVĒROT! ATLAIDE UN ŠIE NOTEIKUMI ATTIECAS TIKAI UZ LĒTĀKAJĀM ZĀLĒM LĪDZVĒRTĪGU ZĀĻU GRUPĀ! Ja pacients izvēlas cita ražotāja zāles, kuras ir ar tādu pašu zāļu aktīvo vielu, bet dārgākas, tad starpība jāpiemaksā pacientam pašam.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.