Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centrs palīdz meža īpašniekiem Eiropas Savienības finansējumu saņemšanā

07.12.2009.


VALSTS MEŽA DIENESTS KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMU CENTRS
Reģ.Nr. 90002171949, Rīgas ielā 113, Salaspilī, LV- 2169,
tālr. 67895808, fakss 67895809
e-pasts:
kpc@kpc.vmd.gov.lv


Meža īpašnieki no 2009.gada 7.decembra līdz 2010.gada 7.janvārim varēs pieteikties Eiropas Savienības atbalstam pasākuma “Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” un no 2009.gada 14.decembra varēs pieteikties Eiropas Savienības atbalstam „Lauksaimniecībā neizmantojamo zemju pirmreizējai apmežošanai”.


VMD Konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki visos Latvijas rajonos var palīdzēt meža īpašniekiem ar konsultāciju sniegšanu, projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un praktisko darbu veikšanu meža īpašumā.


Pasākuma „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” atbalsts paredzēts:
• Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, renovācija un jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība (neattiecas uz meliorācijas sistēmām meža zemēs);
• Aizsargdambju rekonstrukcija, renovācija un jaunu aizsargdambju būvniecība (neattiecas uz meliorācijas sistēmām meža zemēs).


Pieejamais publiskais finansējums 1 500 000 LVL. Iesniegto projektu īstenošanu veic divu gadu laikā no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanas.
Pasākuma „Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējās apmežošanas” mērķis ir veicināt lauksaimniecībā neizmantojamās zemes efektīvu izmantošanu, saglabājot tās bioloģisko daudzveidību un lauku ainavas rekreācijas un estētiskās īpašības.


Šī pasākuma ietvaros tiek atbalstīta:
• Mežaudzes ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē;
• Dabiski ieaugušu mežaudžu kopšana un papildīšana.


Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums – 5 000 000 LVL (pieci miljoni lati).
Projektu iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv


KPC ir Valsts meža dienesta struktūrvienība, kas atbalsta meža īpašniekus ar padomu ikdienas meža apsaimniekošanas darbos, gan ES un valsts atbalsta finansējuma apguvē, gan sniedzot kvalitatīvus meža apsaimniekošanas pakalpojumus. KPC atrodas visos Latvijas rajonos. Sīkāka informācija par KPC darbību pieejama mājas lapā www.kpc.gov.lv.


Informāciju sagatavoja:
Valsts meža dienesta
Konsultāciju pakalpojumu centra
Preiļu nodaļas vadītāja
Astrīda Rudzīte
Tel. 65381781, 26410476
e-pasts:
astrida.rudzite@kpc.vmd.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.